Dự báo Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

32°

Cảm giác như 35°
mây đen u ám

mây đen u ám

27.9°

Nhiệt độ thấp nhất

34.6°

Nhiệt độ cao nhất

61.1%

Độ ẩm

3.95 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23°

Điểm ngưng

3.34

UV

1006 hPa

Áp suất

05:16/18:12

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Tuy Phước - Bình Định

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Tuy Phước - Bình Định
31.7° / 37.1°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Tuy Phước - Bình Định
28.7° / 33.7°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Tuy Phước - Bình Định
29.3° / 32.5°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Tuy Phước - Bình Định
31.2° / 38.7°

Dự báo thời tiết Tuy Phước - Bình Định hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 am

31.2° / 35.6°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

9:00 am

31.8° / 35.9°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

10:00 am

32.6° / 36.1°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

11:00 am

32.3° / 37.2°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

12:00 pm

33.9° / 38.9°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

1:00 pm

34.1° / 40.7°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

2:00 pm

33.5° / 39.2°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

3:00 pm

31.7° / 38.5°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

4:00 pm

31.2° / 38.5°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

5:00 pm

32° / 38.4°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

6:00 pm

31° / 36.3°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.7° / 34.1°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

8:00 pm

29.2° / 34.5°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

9:00 pm

29° / 33.7°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 80 %

mây cụm

10:00 pm

29.7° / 33.4°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

11:00 pm

29.9° / 33.1°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 73 %

mây cụm

12:00 am

29.5° / 33.3°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 69 %

mây cụm

1:00 am

29.2° / 33.2°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 68 %

mây cụm

2:00 am

29.2° / 33°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

3:00 am

29.6° / 32°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

4:00 am

29.8° / 32.8°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

5:00 am

28.6° / 32.7°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

6:00 am

29.4° / 32.8°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

7:00 am

30.8° / 35°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

8:00 am

32.6° / 36.2°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

9:00 am

33.4° / 38.9°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

10:00 am

33.4° / 39.6°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

11:00 am

34.2° / 40.4°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.2° / 41.7°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

1:00 pm

34.1° / 40.4°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

2:00 pm

31.1° / 38.3°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

3:00 pm

31° / 37.6°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

4:00 pm

31.5° / 37.3°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30° / 35.8°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28.1° / 33.7°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 85 %

mưa vừa

7:00 pm

26.5° / 26.4°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 95 %

mưa vừa

8:00 pm

26.9° / 26.8°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27.4° / 27.1°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27.4° / 27.5°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.8° / 26.4°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

12:00 am

28° / 27.3°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

1:00 am

27° / 30.4°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

2:00 am

27.5° / 30.1°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

3:00 am

27.7° / 28°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

4:00 am

27.9° / 27°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

5:00 am

27.8° / 27.4°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

6:00 am

27.9° / 30.2°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

7:00 am

28.7° / 31.3°

Thời tiết Tuy Phước - Bình Định

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Tuy Phước - Bình Định sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây đen u ám 28.2° / 34.2° 8.27 m/s 56% 1005 hPa 0 mm
T4 19/06 mưa vừa 26.4° / 34.2° 7.91 m/s 55% 1004 hPa 7.54 mm
T5 20/06 mưa vừa 26.3° / 33.2° 4.32 m/s 57% 1004 hPa 8.62 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 27° / 32° 2.84 m/s 65% 1004 hPa 3.37 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 26.3° / 32.5° 3.29 m/s 62% 1003 hPa 0.32 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 25.3° / 30.9° 4.86 m/s 65% 1003 hPa 3.31 mm

Chất lượng không khí tại Tuy Phước - Bình Định

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

337.32

NH3

2.51

NO

1.29

NO2

3.79

O3

27.36

PM2.5

2.56

PM10

3.04

SO2

2.37