Dự báo thời tiết Tuy Phước - Bình Định 3 ngày tới

Hôm nay

24.8 oC

30 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 32°

Thấp/Cao

24.8°

/

30.8°

Độ ẩm

72.1%

Gió

5.68 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.5°

UV

3.23

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:22

Mặt trời lặn

18:14

T2 15/07

25 oC

30 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

Thấp/Cao

25.1°

/

29.4°

Độ ẩm

71.6%

Gió

6.01 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.7°

UV

11.13

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:22

Mặt trời lặn

18:14

T3 16/07

24.1 oC

33 oC

mây cụm mây cụm

Cảm giác như 36°

Thấp/Cao

24.6°

/

32°

Độ ẩm

60%

Gió

7.02 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.9°

UV

12.68

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

05:23

Mặt trời lặn

18:14

Lượng mưa Tuy Phước - Bình Định 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tuy Phước - Bình Định 3 ngày tới

Thời tiết Tuy Phước bây giờ

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:14

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

84%

Tầm nhìn

9.613 km

Áp suất

1002 hPa

Gió

1.82 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0