Dự báo Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

30.8°

Cảm giác như 34°
mây đen u ám

mây đen u ám

24.9°

Nhiệt độ thấp nhất

30.4°

Nhiệt độ cao nhất

70.2%

Độ ẩm

5.24 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24°

Điểm ngưng

2.72

UV

1006 hPa

Áp suất

05:33/18:20

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Bắc Tân Uyên - Bình Dương
28.2° / 33.3°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Bắc Tân Uyên - Bình Dương
24.7° / 26.4°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Bắc Tân Uyên - Bình Dương
25.6° / 27°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Bắc Tân Uyên - Bình Dương
28.3° / 32.4°

Dự báo thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương hôm nay, ngày mai theo giờ

1:00 pm

30.3° / 34.7°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 70 %

mưa vừa

2:00 pm

30.7° / 34.7°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

3:00 pm

30.8° / 34.2°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

4:00 pm

29.5° / 33.3°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

5:00 pm

28.6° / 32.4°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 79 %

mưa vừa

6:00 pm

27.4° / 30.4°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26.3° / 26.5°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26.7° / 27.8°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.2° / 27.9°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.4° / 26.1°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.6° / 26.3°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

12:00 am

25.4° / 27°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

1:00 am

25.5° / 27°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

2:00 am

25.2° / 26.5°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.1° / 26.4°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

4:00 am

25° / 25°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

5:00 am

24.1° / 26°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

6:00 am

25.3° / 25.6°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

7:00 am

25.7° / 26.6°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

8:00 am

26.1° / 26.9°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

9:00 am

27.8° / 29.9°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

10:00 am

28.1° / 32.2°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

11:00 am

29.5° / 33.2°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

12:00 pm

31.8° / 35.5°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 64 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31.5° / 35.8°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 63 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31.9° / 35.7°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 64 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30.2° / 35.7°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30° / 35.8°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.6° / 34.2°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28.2° / 32.9°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27.4° / 30.7°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.3° / 26.1°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.2° / 27.9°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25.7° / 26.3°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25.1° / 26.1°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

12:00 am

25.1° / 26°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 26.5°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 94 %

mưa vừa

2:00 am

25.8° / 26.2°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 95 %

mưa vừa

3:00 am

24.6° / 25.9°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 95 %

mưa vừa

4:00 am

25.9° / 26.4°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 96 %

mưa vừa

5:00 am

24.4° / 26°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25.3°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

7:00 am

25.1° / 26.4°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

8:00 am

26° / 26.5°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

9:00 am

25.8° / 26.8°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

10:00 am

26.4° / 26.1°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

11:00 am

26.9° / 27.6°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

12:00 pm

27° / 26.2°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 26° / 30° 5.24 m/s 74% 1007 hPa 7.97 mm
T4 26/06 mưa nhẹ 24.8° / 31.3° 4.74 m/s 68% 1009 hPa 5.42 mm
T5 27/06 mưa vừa 24.3° / 26.8° 2.59 m/s 87% 1010 hPa 11.44 mm
T6 28/06 mưa vừa 26° / 33.4° 4.37 m/s 72% 1010 hPa 13.21 mm
T7 29/06 mưa vừa 26.7° / 30.8° 3.58 m/s 81% 1010 hPa 10 mm
CN 30/06 mưa nhẹ 25° / 31.7° 5.05 m/s 66% 1009 hPa 8.77 mm

Chất lượng không khí tại Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

447.27

NH3

1.95

NO

0.13

NO2

4.8

O3

52.4

PM2.5

7.64

PM10

8.08

SO2

2.35