Dự báo Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

37.3°

Cảm giác như 41°
mây cụm

mây cụm

26°

Nhiệt độ thấp nhất

37.1°

Nhiệt độ cao nhất

42%

Độ ẩm

3.05 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

22.6°

Điểm ngưng

4.02

UV

1005 hPa

Áp suất

05:30/18:12

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Bắc Tân Uyên - Bình Dương
34.5° / 41.2°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Bắc Tân Uyên - Bình Dương
28.2° / 34.7°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Bắc Tân Uyên - Bình Dương
27.8° / 30.7°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Bắc Tân Uyên - Bình Dương
35° / 40.8°

Dự báo thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương hôm nay, ngày mai theo giờ

1:00 pm

37.3° / 41.3°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 43 %

mây cụm

2:00 pm

37.4° / 41.6°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 42 %

mây cụm

3:00 pm

37.5° / 41.4°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 43 %

mây cụm

4:00 pm

36.8° / 41.4°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 45 %

mây cụm

5:00 pm

35.2° / 40.8°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

6:00 pm

33.4° / 38.6°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

7:00 pm

33° / 37°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

8:00 pm

31.5° / 35.2°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

9:00 pm

30.1° / 35.5°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

10:00 pm

30.7° / 35.3°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

11:00 pm

29.6° / 34.4°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

12:00 am

30° / 34.4°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

1:00 am

29.6° / 33.8°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

2:00 am

28.8° / 32.3°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

3:00 am

28.4° / 32.7°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

4:00 am

28° / 31.9°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

5:00 am

27.3° / 31.6°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

6:00 am

28.7° / 31.5°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

7:00 am

29° / 34.3°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

8:00 am

30.1° / 36°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

9:00 am

33° / 37.3°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

10:00 am

33.3° / 38.9°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

11:00 am

34.2° / 40.2°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 53 %

mây đen u ám

12:00 pm

36° / 41.9°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

1:00 pm

35.7° / 41.5°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 49 %

mây đen u ám

2:00 pm

35.6° / 41.6°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 47 %

mây đen u ám

3:00 pm

35.9° / 41.4°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

4:00 pm

35.8° / 41°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

5:00 pm

34.9° / 40.3°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

6:00 pm

34° / 38.8°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 58 %

mưa nhẹ

7:00 pm

30.4° / 35.6°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

8:00 pm

28.2° / 32.8°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 81 %

mưa vừa

9:00 pm

28.3° / 32.6°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

10:00 pm

28.1° / 32.9°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27.7° / 31.5°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

12:00 am

27.9° / 30°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

1:00 am

27.5° / 30.1°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

2:00 am

27.5° / 27.8°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

3:00 am

27.6° / 27.4°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

4:00 am

26.4° / 26.6°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

5:00 am

26.4° / 26.1°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

6:00 am

27.6° / 28°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

7:00 am

28.3° / 31.9°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

8:00 am

29.7° / 34.8°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

9:00 am

31.1° / 36.3°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

10:00 am

33° / 37.9°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

11:00 am

33.6° / 39.3°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.5° / 41°

Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Điểm sương 54 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 27.7° / 37° 5.32 m/s 48% 1007 hPa 0.49 mm
CN 26/05 mưa vừa 27.7° / 35.4° 5.6 m/s 53% 1009 hPa 4.14 mm
T2 27/05 mưa nhẹ 26° / 34° 4.6 m/s 57% 1008 hPa 0.53 mm
T3 28/05 mưa vừa 27.3° / 36° 4.84 m/s 56% 1007 hPa 9.59 mm
T4 29/05 mưa nhẹ 27.4° / 33.9° 5.78 m/s 59% 1008 hPa 8.35 mm
T5 30/05 mưa vừa 26.3° / 33.1° 4.21 m/s 60% 1007 hPa 8.69 mm

Chất lượng không khí tại Bắc Tân Uyên - Bình Dương

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

327.41

NH3

2.45

NO

1.35

NO2

8.18

O3

30.14

PM2.5

5.1

PM10

5.83

SO2

4.51