Thời tiết Bắc Tân Uyên - Bình Dương theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.83

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.79 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.57

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.41 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.57

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.44 m/s
Độ ẩm

28%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.91

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.51 m/s
Độ ẩm

28%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.74

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.28 m/s
Độ ẩm

32%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.46

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.56 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
7.02 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.81 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.47 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.99 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.99 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.88 m/s
Độ ẩm

66%

T5 18/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.94 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.7 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.53 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.24 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.63 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.82 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.57 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.68 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.22

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.52 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.14

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.18 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.73

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.19 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.65

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.48 m/s
Độ ẩm

36%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.22

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.63 m/s
Độ ẩm

32%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.03

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.87 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.29

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.84 m/s
Độ ẩm

28%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.75

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.51 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.15

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.01 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.54

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.13 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
7.31 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
7.12 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.99 m/s
Độ ẩm

52%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.93 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.21 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.56 m/s
Độ ẩm

64%

T6 19/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.38 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.3 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.72 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.14 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.71 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.45 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.37 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.75

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.53 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.56

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.95 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.58

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.19 m/s
Độ ẩm

51%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.04

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.24 m/s
Độ ẩm

43%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.4

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.06 m/s
Độ ẩm

38%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Tân Uyên - Bình Dương trong 12h tới

Thời tiết Bắc Tân Uyên

mây đen u ám

39°

mây đen u ám

Cảm giác như 41°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/18:05

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

39°

Độ ẩm

29%

Áp suất

1006 hPa

Gió

2.41 m/s

Điểm ngưng

18°

Tầm nhìn

10 km

UV

11.57

Bình minh / Hoàng hôn

5:41 am
6:05 pm