Dự báo Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

28.8°

Cảm giác như 32°
mây đen u ám

mây đen u ám

24°

Nhiệt độ thấp nhất

33.3°

Nhiệt độ cao nhất

74.1%

Độ ẩm

1.82 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23.2°

Điểm ngưng

0

UV

1009 hPa

Áp suất

05:29/18:17

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Bù Đốp - Bình Phước

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Bù Đốp - Bình Phước
31.8° / 36.1°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Bù Đốp - Bình Phước
26.4° / 31.1°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Bù Đốp - Bình Phước
25° / 25.7°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Bù Đốp - Bình Phước
31.2° / 35°

Dự báo thời tiết Bù Đốp - Bình Phước hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 pm

28.1° / 32.7°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.1° / 31.7°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

11:00 pm

28° / 31.9°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

12:00 am

28° / 29.8°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

1:00 am

26° / 27.2°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 83 %

mây cụm

2:00 am

25.7° / 26°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 86 %

mây thưa

3:00 am

26° / 26.4°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 86 %

mây thưa

4:00 am

25.5° / 26°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 87 %

mây rải rác

5:00 am

25° / 26°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 88 %

mây rải rác

6:00 am

25.5° / 26.4°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 89 %

mây rải rác

7:00 am

27.1° / 27°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 81 %

mây rải rác

8:00 am

28.3° / 32°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

9:00 am

30.7° / 34°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

10:00 am

31.1° / 36.3°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 61 %

mưa nhẹ

11:00 am

32.9° / 37.9°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

12:00 pm

33.6° / 39°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 53 %

mưa nhẹ

1:00 pm

35° / 39.6°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 50 %

mưa nhẹ

2:00 pm

34.9° / 39°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 48 %

mưa nhẹ

3:00 pm

34.7° / 39.3°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 48 %

mây đen u ám

4:00 pm

34.6° / 39.7°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 51 %

mây đen u ám

5:00 pm

34° / 39.7°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.2° / 35.8°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

7:00 pm

30.1° / 33.6°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 65 %

mây cụm

8:00 pm

29.8° / 32.8°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 70 %

mây cụm

9:00 pm

28.8° / 32°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.8° / 31.2°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

11:00 pm

28.9° / 31.9°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 76 %

mây cụm

12:00 am

27.6° / 30.3°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 76 %

mây cụm

1:00 am

27.6° / 30.6°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

2:00 am

26.4° / 26.2°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

3:00 am

26° / 27.3°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

4:00 am

26.5° / 27.8°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

5:00 am

26.7° / 27.6°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

6:00 am

26.3° / 28°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

7:00 am

27.5° / 29.7°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

8:00 am

27.9° / 31.8°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

9:00 am

28.5° / 32.8°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

10:00 am

30.5° / 34.6°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

11:00 am

32° / 36.4°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 60 %

mưa nhẹ

12:00 pm

33.1° / 38.3°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 57 %

mưa nhẹ

1:00 pm

33° / 38.1°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 56 %

mưa nhẹ

2:00 pm

33.7° / 38.9°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 56 %

mưa nhẹ

3:00 pm

33.8° / 38.7°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 58 %

mây đen u ám

4:00 pm

32.1° / 38.9°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 59 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.3° / 35.6°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28.2° / 32.8°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27° / 31.4°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

8:00 pm

27.6° / 30.4°

Thời tiết Bù Đốp - Bình Phước

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Bù Đốp - Bình Phước sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây đen u ám 24.4° / 33.7° 2.6 m/s 57% 1009 hPa 0 mm
T3 18/06 mưa nhẹ 24.3° / 34° 2.66 m/s 57% 1008 hPa 1.67 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 26.3° / 33.5° 2.99 m/s 60% 1008 hPa 3.33 mm
T5 20/06 mưa vừa 24° / 32° 3.78 m/s 69% 1007 hPa 17.14 mm
T6 21/06 mưa vừa 24.4° / 25.5° 2.49 m/s 97% 1008 hPa 7.81 mm
T7 22/06 mưa vừa 24.8° / 26.1° 3.63 m/s 87% 1007 hPa 19.35 mm

Chất lượng không khí tại Bù Đốp - Bình Phước

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

434.02

NH3

3.44

NO

0.11

NO2

7.63

O3

16.83

PM2.5

7.08

PM10

8.45

SO2

1.99