Dự báo thời tiết Bù Đốp - Bình Phước 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
2.17 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
2.84 m/s
Độ ẩm

64%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
2.43 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
2.04 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
3.02 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
1.92 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
1.94 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
3.27 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
2.66 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
2.68 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
2.66 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:28 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
3.91 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:28 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
3.24 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:28 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
1.98 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:28 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
3.11 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:28 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
3.68 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:28 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
3.15 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:28 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
2.1 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:28 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
2.8 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:28 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
2.8 m/s
Độ ẩm

55%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:29 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
2.62 m/s
Độ ẩm

57%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:29 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
2.8 m/s
Độ ẩm

54%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:29 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
3.31 m/s
Độ ẩm

55%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:29 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
3.11 m/s
Độ ẩm

54%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:29 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
2.53 m/s
Độ ẩm

58%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:30 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
2.21 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:30 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
2.15 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:30 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
3.28 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:30 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
2.63 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:30 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
1.5 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bù Đốp - Bình Phước 30 ngày tới


Lượng mưa Bù Đốp - Bình Phước 30 ngày tới

Thời tiết Bù Đốp

mưa nhẹ

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

Mặt trời mọc/lặn

05:27/18:11

Nhiệt độ Thấp/Cao

26°

/

35°

Áp suất

1009 hPa

Độ ẩm

81%

wind

Tốc độ Gió

1.59 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:27 am
6:11 pm