Dự báo thời tiết Bù Gia Mập - Bình Phước 3 ngày tới

Hôm nay

22.4 oC

27.7 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 26°

Thấp/Cao

22.3°

/

27.7°

Độ ẩm

96.9%

Gió

3.32 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25°

UV

3.8

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

05:37

Mặt trời lặn

18:19

T2 22/07

22.8 oC

30.7 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

Thấp/Cao

22.7°

/

30.1°

Độ ẩm

72.6%

Gió

4.5 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.1°

UV

11.58

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

05:37

Mặt trời lặn

18:19

T3 23/07

23 oC

28.7 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Thấp/Cao

22.6°

/

28.6°

Độ ẩm

86.8%

Gió

3.17 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.1°

UV

9.66

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

05:37

Mặt trời lặn

18:19

Lượng mưa Bù Gia Mập - Bình Phước 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bù Gia Mập - Bình Phước 3 ngày tới

Thời tiết Bù Gia Mập bây giờ

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:37/18:19

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

27°

Độ ẩm

97%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1010 hPa

Gió

1.15 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0