Dự báo thời tiết Bù Gia Mập - Bình Phước 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
1.48 m/s
Độ ẩm

62%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
1.88 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
3.09 m/s
Độ ẩm

57%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
2.81 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
2.6 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
2.9 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
1.82 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
2.05 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
2.97 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
3.44 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
3.43 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
3.24 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:28 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
3.37 m/s
Độ ẩm

95%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:28 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
2.76 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:28 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
3.04 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:28 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
3.13 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:28 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
2.79 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:28 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
3.23 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:28 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
3.34 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:28 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
2.14 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:28 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
2.42 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:29 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
1.43 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:29 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
1.42 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:29 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
2.04 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:29 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
1.95 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:29 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
3.03 m/s
Độ ẩm

85%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:30 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
3.16 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:30 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
3.07 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:30 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
2.94 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:30 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
2.59 m/s
Độ ẩm

88%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bù Gia Mập - Bình Phước 30 ngày tới


Lượng mưa Bù Gia Mập - Bình Phước 30 ngày tới

Thời tiết Bù Gia Mập

mây đen u ám

35°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

Mặt trời mọc/lặn

05:27/18:11

Nhiệt độ Thấp/Cao

25°

/

35°

Áp suất

1006 hPa

Độ ẩm

45%

wind

Tốc độ Gió

1.84 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

21°

UV

3.29

Bình minh / Hoàng hôn

5:27 am
6:11 pm