Dự báo Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

28.4°

Cảm giác như 33°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

23.6°

Nhiệt độ thấp nhất

28.9°

Nhiệt độ cao nhất

89.7%

Độ ẩm

0.44 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

26.8°

Điểm ngưng

6.77

UV

1006 hPa

Áp suất

05:30/18:18

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Hớn Quản - Bình Phước

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Hớn Quản - Bình Phước
27.3° / 33.9°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Hớn Quản - Bình Phước
23.6° / 25.4°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Hớn Quản - Bình Phước
24.6° / 26°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Hớn Quản - Bình Phước
25.9° / 26.2°

Dự báo thời tiết Hớn Quản - Bình Phước hôm nay, ngày mai theo giờ

10:00 am

27.8° / 32.1°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

11:00 am

28.6° / 34°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 32.9°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28° / 33°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27.8° / 32.3°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27° / 30.2°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26° / 28°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 95 %

mưa vừa

5:00 pm

25.4° / 26.4°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 96 %

mưa cường độ nặng

6:00 pm

24.2° / 27°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 97 %

mưa cường độ nặng

7:00 pm

24.6° / 25.9°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 97 %

mưa cường độ nặng

8:00 pm

24.2° / 25.5°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 98 %

mưa cường độ nặng

9:00 pm

24.9° / 25.1°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 98 %

mưa cường độ nặng

10:00 pm

24.8° / 25.5°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 98 %

mưa vừa

11:00 pm

24.7° / 26°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 98 %

mưa vừa

12:00 am

24.7° / 25.5°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 25.6°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.3° / 25.7°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.4° / 25.6°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 24.9°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

6:00 am

23.5° / 25°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

7:00 am

24.1° / 25.5°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

8:00 am

23.8° / 24.9°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 98 %

mưa vừa

9:00 am

23.4° / 24.5°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

10:00 am

24.2° / 25.2°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 98 %

mưa vừa

11:00 am

24.6° / 24.7°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

12:00 pm

23.6° / 24.5°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

1:00 pm

24.5° / 25.9°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

2:00 pm

24.2° / 25.2°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

3:00 pm

24.8° / 25.9°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

4:00 pm

24.6° / 24.4°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 97 %

mưa vừa

5:00 pm

24.2° / 24.3°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

6:00 pm

23.7° / 24.9°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

7:00 pm

23.6° / 24.5°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24.8° / 24.2°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

9:00 pm

23.3° / 24.7°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

10:00 pm

23.9° / 24°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

11:00 pm

23.6° / 24.9°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

12:00 am

23.7° / 24.9°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

1:00 am

23.7° / 24.3°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 24.7°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

3:00 am

23.5° / 24.1°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

4:00 am

23.9° / 24.8°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

5:00 am

23.5° / 24.9°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

6:00 am

24.1° / 24.1°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

7:00 am

24.9° / 25.2°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

8:00 am

24.3° / 25°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

9:00 am

24.2° / 25.4°

Thời tiết Hớn Quản - Bình Phước

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Hớn Quản - Bình Phước sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa cường độ nặng 24.4° / 29° 4.36 m/s 89% 1006 hPa 61.92 mm
CN 23/06 mưa vừa 24° / 24.1° 3.89 m/s 95% 1009 hPa 13.24 mm
T2 24/06 mưa nhẹ 23.3° / 26.9° 3.01 m/s 96% 1009 hPa 7.58 mm
T3 25/06 mưa vừa 23.7° / 27.9° 2.51 m/s 95% 1008 hPa 14.11 mm
T4 26/06 mưa vừa 23.5° / 27.4° 3.67 m/s 88% 1008 hPa 10.91 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 23° / 26.8° 2.12 m/s 94% 1009 hPa 9.07 mm

Chất lượng không khí tại Hớn Quản - Bình Phước

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

317.8

NH3

1.4

NO

0.86

NO2

3.19

O3

22.16

PM2.5

4.07

PM10

4.33

SO2

1.16