Dự báo thời tiết Hớn Quản - Bình Phước 3 ngày tới

Hôm nay

23.4 oC

29.2 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 32°

Thấp/Cao

23.2°

/

29.4°

Độ ẩm

87.7%

Gió

3.95 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.9°

UV

7.63

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

05:37

Mặt trời lặn

18:19

T3 23/07

22.9 oC

31.8 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

Thấp/Cao

22.7°

/

31.2°

Độ ẩm

68.9%

Gió

5.26 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.6°

UV

10.47

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

05:37

Mặt trời lặn

18:19

T4 24/07

22.4 oC

31.6 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

Thấp/Cao

22°

/

31.1°

Độ ẩm

67.1%

Gió

5.64 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.2°

UV

7.31

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

05:38

Mặt trời lặn

18:19

Lượng mưa Hớn Quản - Bình Phước 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hớn Quản - Bình Phước 3 ngày tới

Thời tiết Hớn Quản bây giờ

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:37/18:19

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

96%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1009 hPa

Gió

1.5 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0