Dự báo thời tiết Bình Long - Bình Phước 3 ngày tới

Hôm nay

22.3 oC

27.7 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 31°

Thấp/Cao

22.6°

/

27°

Độ ẩm

87.7%

Gió

3.65 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.5°

UV

2.5

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:35

Mặt trời lặn

18:20

T2 15/07

22.2 oC

28.9 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 26°

Thấp/Cao

22.4°

/

28.2°

Độ ẩm

88%

Gió

3.31 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.4°

UV

11.75

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:35

Mặt trời lặn

18:20

T3 16/07

22.3 oC

26.1 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Thấp/Cao

22.7°

/

26.8°

Độ ẩm

95.8%

Gió

4.53 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.5°

UV

9.52

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:36

Mặt trời lặn

18:20

Lượng mưa Bình Long - Bình Phước 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Long - Bình Phước 3 ngày tới

Thời tiết Bình Long bây giờ

mưa vừa

27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/18:20

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

27°

Độ ẩm

87%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1006 hPa

Gió

2.72 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

2.5