Dự báo thời tiết Bình Long - Bình Phước 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
1.94 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
2.44 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
1.92 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
3.24 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
1.84 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
2.1 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
2.18 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
1.99 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
2.99 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
3.1 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:28 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
3.37 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:28 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
2.47 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:28 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
3.12 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:28 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
3.05 m/s
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:28 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
2.62 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:28 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
2.49 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:28 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
2.26 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:28 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
2.45 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:28 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
2.83 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:29 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
2.54 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:29 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
2.56 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:29 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
2.02 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:29 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
2.26 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:29 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
2.49 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:30 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
2.71 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:30 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
3.59 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:30 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
3.01 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:30 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
2.94 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:30 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
2.34 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:31 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
3.16 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Long - Bình Phước 30 ngày tới


Lượng mưa Bình Long - Bình Phước 30 ngày tới

Thời tiết Bình Long

mưa nhẹ

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

Mặt trời mọc/lặn

05:27/18:11

Nhiệt độ Thấp/Cao

27°

/

33°

Áp suất

1007 hPa

Độ ẩm

95%

wind

Tốc độ Gió

1.75 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

27°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:27 am
6:11 pm