Dự báo Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

29.4°

Cảm giác như 34°
mây đen u ám

mây đen u ám

23.3°

Nhiệt độ thấp nhất

29.5°

Nhiệt độ cao nhất

72%

Độ ẩm

2.84 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24.1°

Điểm ngưng

2.99

UV

1007 hPa

Áp suất

05:30/18:18

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Chơn Thành - Bình Phước

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Chơn Thành - Bình Phước
27.3° / 33°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Chơn Thành - Bình Phước
23.9° / 25.3°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Chơn Thành - Bình Phước
24.9° / 26°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Chơn Thành - Bình Phước
27.9° / 31.8°

Dự báo thời tiết Chơn Thành - Bình Phước hôm nay, ngày mai theo giờ

12:00 pm

29° / 34.2°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29.3° / 35°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

2:00 pm

29.5° / 34.8°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

3:00 pm

29.2° / 34.5°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

4:00 pm

28.7° / 33.6°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27.6° / 31.4°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 87 %

mưa vừa

6:00 pm

25° / 26°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 93 %

mưa vừa

7:00 pm

25.6° / 27°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 94 %

mưa vừa

8:00 pm

24° / 25.5°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 95 %

mưa vừa

9:00 pm

25° / 25.7°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24.7° / 25.1°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24.5° / 26°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

12:00 am

24.9° / 25.2°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

1:00 am

24.2° / 25.1°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.6° / 25.7°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

3:00 am

24.1° / 25.2°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

4:00 am

24.9° / 25.5°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

5:00 am

24.4° / 25.5°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

7:00 am

25.7° / 25.6°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

8:00 am

25.1° / 26.1°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

9:00 am

28° / 29.9°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

10:00 am

29° / 31.5°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

11:00 am

29.9° / 33.5°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

12:00 pm

31° / 35.3°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30.7° / 35.1°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31.8° / 35.3°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30.9° / 35.1°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28.7° / 33.6°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 86 %

mưa vừa

5:00 pm

27.2° / 30°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 90 %

mưa vừa

6:00 pm

26.5° / 28°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 91 %

mưa vừa

7:00 pm

25.7° / 26.8°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 92 %

mưa vừa

8:00 pm

25.7° / 26.3°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 93 %

mưa vừa

9:00 pm

26° / 26.4°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 95 %

mưa vừa

10:00 pm

24.4° / 25.6°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24.2° / 25.1°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

12:00 am

24.2° / 25.9°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

1:00 am

24.6° / 26°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.7° / 25.8°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.3° / 25.2°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

4:00 am

24° / 25.5°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

5:00 am

24.6° / 25.2°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

6:00 am

24.5° / 26°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

7:00 am

24.9° / 25.7°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

8:00 am

24.2° / 25.1°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

9:00 am

25.5° / 26.5°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

10:00 am

26.9° / 27.3°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

11:00 am

27.6° / 27.7°

Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Chơn Thành - Bình Phước sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 24.1° / 29° 2.91 m/s 76% 1008 hPa 10.4 mm
T4 26/06 mưa vừa 24.7° / 31.1° 2.8 m/s 71% 1009 hPa 12.27 mm
T5 27/06 mưa vừa 25° / 28.8° 2.09 m/s 87% 1010 hPa 15.35 mm
T6 28/06 mưa vừa 24.2° / 31.4° 2.09 m/s 74% 1010 hPa 15.01 mm
T7 29/06 mưa vừa 25° / 30.5° 2.66 m/s 73% 1010 hPa 11.67 mm
CN 30/06 mưa vừa 24.2° / 29.7° 2.59 m/s 86% 1010 hPa 11.51 mm

Chất lượng không khí tại Chơn Thành - Bình Phước

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

381.42

NH3

1.48

NO

0.1

NO2

5.48

O3

48.02

PM2.5

10.2

PM10

12.07

SO2

1.85