Thời tiết Chơn Thành - Bình Phước theo giờ

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.28

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.77 m/s
Độ ẩm

25%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.21

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.82 m/s
Độ ẩm

26%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.56

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.92 m/s
Độ ẩm

29%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.66 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.84 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.31 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.54 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.71 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.93 m/s
Độ ẩm

70%

T3 23/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.48 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.61 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.48 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.01 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.04 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.25 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.78 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.84

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.88 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.84

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.15 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.02

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.01 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.57

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.08 m/s
Độ ẩm

38%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.27

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.08 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.17

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.04 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.91

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.14 m/s
Độ ẩm

28%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.81

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.37 m/s
Độ ẩm

27%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.89 m/s
Độ ẩm

28%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.06

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.96 m/s
Độ ẩm

33%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.51

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6 m/s
Độ ẩm

38%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.42 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.76 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.19 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.87 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.79 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.7 m/s
Độ ẩm

84%

T4 24/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.22 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.15 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.21 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.91 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.84 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.66 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.35 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.72

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.79 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.39

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.11 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.25

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.2 m/s
Độ ẩm

57%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.8

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.29 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.27

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.39 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.16

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.38 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.99

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.32 m/s
Độ ẩm

30%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.1

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.47 m/s
Độ ẩm

26%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Chơn Thành - Bình Phước trong 12h tới

Thời tiết Chơn Thành

mây rải rác

41°

mây rải rác

Cảm giác như 42°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:37/18:04

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

41°

Độ ẩm

25%

Áp suất

1003 hPa

Gió

2.77 m/s

Điểm ngưng

17°

Tầm nhìn

10 km

UV

5.28

Bình minh / Hoàng hôn

5:37 am
6:04 pm