Dự báo thời tiết Bình Thuận 3 ngày tới

Hôm nay

25 oC

31 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

68%

Gió

6.76 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22°

UV

11.19

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:32

Mặt trời lặn

18:14

T2 15/07

25 oC

31 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

65%

Gió

7 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23°

UV

11.5

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:32

Mặt trời lặn

18:14

T3 16/07

24 oC

31 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

64%

Gió

7.28 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23°

UV

12.39

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:32

Mặt trời lặn

18:14

Lượng mưa Bình Thuận 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Thuận 3 ngày tới

Thời tiết Bình Thuận bây giờ

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/18:14

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

89%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1004 hPa

Gió

4.84 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0