Dự báo thời tiết Bình Thuận 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.5°/34.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.5%
 • Lượng mưa
  1.65 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33°/29.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.4°/33.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  7.18 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:23/18:06
T4 29/05
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.7°/35.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  8.91 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.2°/26.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.4°/32.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.83 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:23/18:06
T5 30/05
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.7°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  5.86 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.3°/26.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.6°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.23 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:23/18:06
T6 31/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.4°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.1%
 • Lượng mưa
  4.52 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30°/27.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.81 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:23/18:06
T7 01/06
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.4°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.5%
 • Lượng mưa
  5.09 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.8°/27.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.84 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:23/18:07
CN 02/06
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.9°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.5%
 • Lượng mưa
  3 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.1°/26.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.4°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.64 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:24/18:07
T2 03/06
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.7°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  20.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.2°/27.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.11 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:24/18:07

Lượng mưa Bình Thuận 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bình Thuận 7 ngày tới

Thời tiết Bình Thuận bây giờ

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:06

Thấp/Cao

27°

/

34°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.78 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0