Dự báo Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

31.1°

Cảm giác như 36°
mây đen u ám

mây đen u ám

24.1°

Nhiệt độ thấp nhất

32°

Nhiệt độ cao nhất

64%

Độ ẩm

5.22 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24°

Điểm ngưng

2.31

UV

1007 hPa

Áp suất

05:27/18:13

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Đức Linh - Bình Thuận

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Đức Linh - Bình Thuận
30.7° / 36.1°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Đức Linh - Bình Thuận
26° / 26.7°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Đức Linh - Bình Thuận
25.6° / 26.9°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Đức Linh - Bình Thuận
30.8° / 36°

Dự báo thời tiết Đức Linh - Bình Thuận hôm nay, ngày mai theo giờ

12:00 pm

31.1° / 36.4°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

1:00 pm

31.1° / 36.7°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

2:00 pm

31.4° / 36.7°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 63 %

mây cụm

3:00 pm

31.6° / 36.5°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 64 %

mây cụm

4:00 pm

31.2° / 36.7°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 67 %

mây cụm

5:00 pm

30.3° / 35.5°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 72 %

mây cụm

6:00 pm

29° / 32°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 80 %

mây cụm

7:00 pm

28° / 30.6°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 83 %

mây cụm

8:00 pm

26.8° / 26.5°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.7° / 26.6°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.8° / 26.9°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.7° / 26.5°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

12:00 am

26.1° / 27°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

1:00 am

26.1° / 26.6°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

2:00 am

26.4° / 26.3°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

3:00 am

26.1° / 26.1°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

4:00 am

26.3° / 26.9°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

5:00 am

26.1° / 26.4°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

6:00 am

26.5° / 27°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

7:00 am

26.2° / 26.7°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

8:00 am

27.6° / 30.9°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

9:00 am

28.6° / 31.6°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

10:00 am

29.1° / 33°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

11:00 am

30.6° / 34.5°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

12:00 pm

30.3° / 35.1°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

1:00 pm

30.2° / 36.7°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30.6° / 35.2°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 73 %

mưa vừa

3:00 pm

29.7° / 35.9°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 79 %

mưa vừa

4:00 pm

28.1° / 35°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 82 %

mưa vừa

5:00 pm

28.1° / 33.8°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28° / 31°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27.6° / 30.5°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 85 %

mưa vừa

8:00 pm

27.8° / 27.7°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.9° / 26.1°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26.4° / 26.8°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27° / 26.6°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

12:00 am

26° / 27.6°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

1:00 am

27° / 27.5°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.4° / 26.2°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.7° / 26.5°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.2° / 26.1°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.1° / 26.7°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 92 %

mưa vừa

6:00 am

25.8° / 26°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 92 %

mưa vừa

7:00 am

26° / 27°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

8:00 am

26° / 26.5°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

9:00 am

27.1° / 27°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

10:00 am

26.8° / 26.3°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

11:00 am

26.1° / 26.6°

Thời tiết Đức Linh - Bình Thuận

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Đức Linh - Bình Thuận sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25° / 31.3° 6.11 m/s 62% 1007 hPa 4.48 mm
T4 26/06 mưa vừa 26.2° / 30.9° 4.02 m/s 68% 1008 hPa 9.77 mm
T5 27/06 mưa vừa 25.1° / 29° 2.62 m/s 89% 1010 hPa 8.46 mm
T6 28/06 mưa vừa 25° / 30.4° 4.45 m/s 70% 1010 hPa 12.86 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 26° / 32° 6.41 m/s 69% 1010 hPa 4.06 mm
CN 30/06 mưa nhẹ 27° / 32° 6.61 m/s 69% 1010 hPa 3.03 mm

Chất lượng không khí tại Đức Linh - Bình Thuận

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

321.44

NH3

1.61

NO

0.55

NO2

3.18

O3

41.41

PM2.5

3.03

PM10

4.43

SO2

0.96