Dự báo thời tiết Đức Linh - Bình Thuận 3 ngày tới

Hôm nay

24.4 oC

32.5 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

24.4°

/

32.2°

Độ ẩm

61.3%

Gió

7.62 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.2°

UV

12.51

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

05:33

Mặt trời lặn

18:13

T3 23/07

24 oC

31.4 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Thấp/Cao

24.8°

/

31.8°

Độ ẩm

73.7%

Gió

7.75 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.8°

UV

10.1

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

05:34

Mặt trời lặn

18:13

T4 24/07

24.4 oC

32.6 oC

mây cụm mây cụm

Cảm giác như 35°

Thấp/Cao

24.7°

/

32.8°

Độ ẩm

61.8%

Gió

8.77 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.7°

UV

12.12

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:34

Mặt trời lặn

18:13

Lượng mưa Đức Linh - Bình Thuận 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đức Linh - Bình Thuận 3 ngày tới

Thời tiết Đức Linh bây giờ

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:33/18:13

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

90%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1009 hPa

Gió

3.5 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0