Dự báo thời tiết Bắc Bình - Bình Thuận 3 ngày tới

Hôm nay

24.1 oC

30.2 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 34°

Thấp/Cao

24.2°

/

30.4°

Độ ẩm

76.4%

Gió

6.96 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24°

UV

11.09

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:34

Mặt trời lặn

18:13

T6 26/07

25 oC

31.1 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

Thấp/Cao

24.1°

/

31.2°

Độ ẩm

62.4%

Gió

8.12 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.3°

UV

11.37

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:34

Mặt trời lặn

18:13

T7 27/07

24.7 oC

31.8 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

Thấp/Cao

24.6°

/

31°

Độ ẩm

68.7%

Gió

7.75 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.5°

UV

11.95

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

05:34

Mặt trời lặn

18:12

Lượng mưa Bắc Bình - Bình Thuận 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Bình - Bình Thuận 3 ngày tới

Thời tiết Bắc Bình bây giờ

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:34/18:13

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

88%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1007 hPa

Gió

4.16 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0