Dự báo thời tiết Bắc Bình - Bình Thuận 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:05 pm

Gió
2.19 m/s
Độ ẩm

60%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:05 pm

Gió
4.39 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:06 pm

Gió
5.9 m/s
Độ ẩm

62%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:06 pm

Gió
5.75 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:06 pm

Gió
5.56 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:06 pm

Gió
5.35 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:07 pm

Gió
5.35 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:07 pm

Gió
4.93 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:07 pm

Gió
5.38 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:08 pm

Gió
5.7 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:08 pm

Gió
6.17 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:08 pm

Gió
6.72 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:08 pm

Gió
7.29 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
7.29 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
6.51 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
6.23 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
6.73 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
5.87 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
4.79 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
2.86 m/s
Độ ẩm

87%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
3.09 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
2.6 m/s
Độ ẩm

57%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
2.87 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
3.89 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:26 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
4.47 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:26 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
5.76 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:26 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
6.27 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:26 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
6.05 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:26 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
5.41 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
5.17 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bắc Bình - Bình Thuận 30 ngày tới


Lượng mưa Bắc Bình - Bình Thuận 30 ngày tới

Thời tiết Bắc Bình

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

Mặt trời mọc/lặn

05:24/18:05

Nhiệt độ Thấp/Cao

26°

/

33°

Áp suất

1006 hPa

Độ ẩm

63%

wind

Tốc độ Gió

5.11 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

24°

UV

3.57

Bình minh / Hoàng hôn

5:24 am
6:05 pm