Dự báo thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận 3 ngày tới

Hôm nay

24.2 oC

30.4 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

69%

Gió

6.76 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.7°

UV

11.19

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:32

Mặt trời lặn

18:14

T2 15/07

24.8 oC

31 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

Thấp/Cao

24.6°

/

31.3°

Độ ẩm

65.6%

Gió

7 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.5°

UV

11.5

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:32

Mặt trời lặn

18:14

T3 16/07

23.9 oC

31.1 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

Thấp/Cao

23.7°

/

31°

Độ ẩm

64.3%

Gió

7.28 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.1°

UV

12.39

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:32

Mặt trời lặn

18:14

Lượng mưa Tuy Phong - Bình Thuận 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tuy Phong - Bình Thuận 3 ngày tới

Thời tiết Tuy Phong bây giờ

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/18:14

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

85%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1003 hPa

Gió

5.51 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0