Dự báo thời tiết Tuy Phong - Bình Thuận 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:05 pm

Gió
2.9 m/s
Độ ẩm

59%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:05 pm

Gió
4.23 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:06 pm

Gió
5.71 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:06 pm

Gió
5.71 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:06 pm

Gió
5.15 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:06 pm

Gió
4.87 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:07 pm

Gió
3.84 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:07 pm

Gió
4.34 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:07 pm

Gió
5.09 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:08 pm

Gió
5.12 m/s
Độ ẩm

86%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:08 pm

Gió
5.74 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:08 pm

Gió
5.74 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:08 pm

Gió
6.66 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
5.35 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
4.73 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
5.34 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
5.43 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
5.42 m/s
Độ ẩm

66%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
4.3 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
4.74 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
4.41 m/s
Độ ẩm

60%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
4.48 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
4.95 m/s
Độ ẩm

58%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:25 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
5.4 m/s
Độ ẩm

62%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:26 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
5.42 m/s
Độ ẩm

59%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:26 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
5.33 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:26 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
4.99 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:26 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
4.47 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:26 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
4.48 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:27 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
3.5 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Tuy Phong - Bình Thuận 30 ngày tới


Lượng mưa Tuy Phong - Bình Thuận 30 ngày tới

Thời tiết Tuy Phong

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

Mặt trời mọc/lặn

05:24/18:05

Nhiệt độ Thấp/Cao

27°

/

35°

Áp suất

1008 hPa

Độ ẩm

86%

wind

Tốc độ Gió

1.83 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:24 am
6:05 pm