Dự báo thời tiết La Gi - Bình Thuận 3 ngày tới

Hôm nay

24.8 oC

31 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

Thấp/Cao

24.2°

/

31°

Độ ẩm

68%

Gió

6.76 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

22.4°

UV

11.19

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:32

Mặt trời lặn

18:14

T2 15/07

24.4 oC

31.5 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

Thấp/Cao

24.9°

/

31.8°

Độ ẩm

65%

Gió

7 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23°

UV

11.5

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:32

Mặt trời lặn

18:14

T3 16/07

23.3 oC

31.6 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

Thấp/Cao

23.3°

/

32°

Độ ẩm

64.8%

Gió

7.28 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.3°

UV

12.39

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:32

Mặt trời lặn

18:14

Lượng mưa La Gi - Bình Thuận 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa La Gi - Bình Thuận 3 ngày tới

Thời tiết La Gi bây giờ

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/18:14

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

89%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1004 hPa

Gió

4.84 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0