Thời tiết La Gi - Bình Thuận theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.77

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.73 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.04

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.74

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.21 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.05

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.88 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.53 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.53 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.03 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.56 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.09 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.71 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.82 m/s
Độ ẩm

83%

CN 26/05
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.83 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.81 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.02 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.06 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.36 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.71 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.8 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.05

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.48 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.16

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.82 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.22

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.32 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.22

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.85 m/s
Độ ẩm

61%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.45

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.74 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.61

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.57 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.19

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.68 m/s
Độ ẩm

56%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.24

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.26 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.99

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.61 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.69

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.34 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.47

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.07 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.06 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.33 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

9.355 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.77 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

8.97 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.79 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.19 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.89 m/s
Độ ẩm

87%

T2 27/05
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.98 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.29 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.19 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.01 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.17 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.24 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.16 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.94

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.41 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.92

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.81 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.87

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.42 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.22

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.92 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.41

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.24 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.98

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.84 m/s
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ và khả năng có mưa La Gi - Bình Thuận trong 12h tới

Thời tiết La Gi

mây cụm

33°

mây cụm

Cảm giác như 39°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:05

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

33°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1008 hPa

Gió

3.73 m/s

Điểm ngưng

24°

Tầm nhìn

10 km

UV

10.77

Bình minh / Hoàng hôn

5:24 am
6:05 pm