Dự báo Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

27.3°

Cảm giác như 27°
mây đen u ám

mây đen u ám

25°

Nhiệt độ thấp nhất

28.6°

Nhiệt độ cao nhất

83%

Độ ẩm

1.15 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23.1°

Điểm ngưng

2.46

UV

1008 hPa

Áp suất

05:42/18:21

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Đầm Dơi - Cà Mau

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Đầm Dơi - Cà Mau
26.9° / 27.3°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Đầm Dơi - Cà Mau
24.5° / 26.7°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Đầm Dơi - Cà Mau
25.8° / 26.5°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Đầm Dơi - Cà Mau
26.7° / 26.1°

Dự báo thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau hôm nay, ngày mai theo giờ

12:00 pm

27.6° / 27.5°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

1:00 pm

27.8° / 27.4°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

2:00 pm

27° / 30°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

3:00 pm

28° / 30.5°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

4:00 pm

28.2° / 31.8°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

5:00 pm

27.8° / 30.9°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

6:00 pm

26.3° / 26.6°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

7:00 pm

26° / 28°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.3° / 27.4°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.5° / 26.7°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.6° / 26.2°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.4° / 26.8°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

12:00 am

25.5° / 26.4°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

1:00 am

25.5° / 26.9°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

2:00 am

25.9° / 26.7°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

3:00 am

25.4° / 26.6°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

4:00 am

25.9° / 26°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.9° / 26°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.7° / 26.8°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

7:00 am

26.9° / 26.8°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

8:00 am

28.5° / 31.1°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

9:00 am

30° / 33.4°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

10:00 am

30.8° / 34.1°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

11:00 am

30.7° / 35.8°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30.6° / 35.6°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 68 %

mưa vừa

1:00 pm

30.3° / 35°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 70 %

mưa vừa

2:00 pm

30.9° / 35°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 72 %

mưa vừa

3:00 pm

29.7° / 33.9°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 76 %

mưa vừa

4:00 pm

29° / 31.2°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27.5° / 31.1°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26.9° / 26.7°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26.4° / 26.5°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

8:00 pm

25° / 26.4°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.8° / 26.4°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26.6°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24.8° / 25.1°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 25.5°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

1:00 am

24.9° / 25.9°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

2:00 am

25.2° / 25°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.7° / 26.6°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

4:00 am

25.8° / 25.2°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

5:00 am

25° / 25.9°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.3° / 25.2°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

7:00 am

26° / 26.3°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

8:00 am

26.4° / 26.1°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

9:00 am

27.8° / 30.1°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

10:00 am

29° / 32.7°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

11:00 am

29° / 33.5°

Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25.4° / 28.1° 1.97 m/s 83% 1008 hPa 5.84 mm
T4 26/06 mưa vừa 24.7° / 30.5° 4.79 m/s 68% 1008 hPa 11.83 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 25° / 30.6° 3.52 m/s 62% 1009 hPa 1.71 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 26° / 33° 4.07 m/s 57% 1008 hPa 0.96 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 25° / 33° 5.26 m/s 53% 1008 hPa 1.01 mm
CN 30/06 mưa nhẹ 27° / 32° 5.1 m/s 61% 1008 hPa 7.48 mm

Chất lượng không khí tại Đầm Dơi - Cà Mau

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

320.54

NH3

3.09

NO

0.85

NO2

2.02

O3

41.84

PM2.5

4.36

PM10

5.16

SO2

1.47