Thời tiết Đầm Dơi - Cà Mau theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.86 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.86 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.85 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.81 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.84 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.63

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.68 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.43

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.27 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.59

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.01 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.2

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.73 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.05

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.1 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.14

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.38 m/s
Độ ẩm

36%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.11

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.54 m/s
Độ ẩm

36%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.38

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.19 m/s
Độ ẩm

36%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.67

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.75 m/s
Độ ẩm

38%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.06

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.66 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.58

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.69 m/s
Độ ẩm

48%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.15 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.86 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.23 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.46 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.93 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.61 m/s
Độ ẩm

71%

T2 15/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.39 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.01 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.34 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.17 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.1 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.3 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.59 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.54

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.37 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.23

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.67 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.22

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.3 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.12

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.81 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.35

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.44 m/s
Độ ẩm

37%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.57

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.63 m/s
Độ ẩm

34%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.26

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.71 m/s
Độ ẩm

32%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.9

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.61 m/s
Độ ẩm

36%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.7

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.24 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.24

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.98 m/s
Độ ẩm

44%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.65

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.27 m/s
Độ ẩm

49%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.45 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.37 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.17 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.29 m/s
Độ ẩm

71%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.17 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.85 m/s
Độ ẩm

74%

T3 16/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.73 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.45 m/s
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đầm Dơi - Cà Mau trong 12h tới

Thời tiết Đầm Dơi

mây rải rác

26°

mây rải rác

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/18:09

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

36°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Gió

0.86 m/s

Điểm ngưng

21°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
6:09 pm