Dự báo Thời tiết U Minh - Cà Mau

28.9°

Cảm giác như 32°
mây đen u ám

mây đen u ám

24°

Nhiệt độ thấp nhất

28°

Nhiệt độ cao nhất

78.8%

Độ ẩm

0.64 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25°

Điểm ngưng

2.55

UV

1008 hPa

Áp suất

05:42/18:21

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ U Minh - Cà Mau

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại U Minh - Cà Mau
27.4° / 31.5°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại U Minh - Cà Mau
25.8° / 27.7°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại U Minh - Cà Mau
25.7° / 26.4°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại U Minh - Cà Mau
26.4° / 26.8°

Dự báo thời tiết U Minh - Cà Mau hôm nay, ngày mai theo giờ

1:00 pm

28.1° / 32.6°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

2:00 pm

28.5° / 32°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

3:00 pm

28.4° / 32°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

4:00 pm

28.8° / 32.8°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

5:00 pm

27.5° / 30.1°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

6:00 pm

26.3° / 26.5°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 87 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26.2° / 26.6°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.7° / 26.9°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.2° / 27.1°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.3° / 27.2°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.5° / 27.5°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

12:00 am

27° / 27.5°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26.4°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

2:00 am

25.9° / 26°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

3:00 am

25.6° / 27°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 91 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.2° / 27°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.3° / 26.6°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

6:00 am

26° / 26.9°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

7:00 am

26.8° / 26.4°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

8:00 am

28.5° / 31.2°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 79 %

mưa vừa

9:00 am

29.6° / 33.7°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 33.7°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

11:00 am

30.7° / 34.8°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 69 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30.3° / 36°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30.8° / 34.2°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

2:00 pm

30° / 34.2°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

3:00 pm

29.8° / 33°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

4:00 pm

28.4° / 31.3°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

5:00 pm

27.2° / 30°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

6:00 pm

27.2° / 27.3°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

7:00 pm

26.8° / 26.1°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.1° / 27°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.1° / 26.5°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.2° / 26.7°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.1° / 26.9°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

12:00 am

25.3° / 26°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

1:00 am

26.3° / 26.8°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

2:00 am

27° / 27.1°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

3:00 am

26.3° / 27.6°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

4:00 am

26.7° / 27.7°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

5:00 am

26.5° / 26.9°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

6:00 am

26° / 26.3°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 91 %

mưa vừa

7:00 am

26.8° / 26.4°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

8:00 am

28.7° / 32.2°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

9:00 am

29.4° / 33.7°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

10:00 am

31° / 35.5°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

11:00 am

32° / 36°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 56 %

mây đen u ám

12:00 pm

33.1° / 36.2°

Thời tiết U Minh - Cà Mau

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết U Minh - Cà Mau sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 25.4° / 29° 1.85 m/s 79% 1008 hPa 6.38 mm
T4 26/06 mưa vừa 25.3° / 31° 5.03 m/s 66% 1008 hPa 3.98 mm
T5 27/06 mưa vừa 25.1° / 34.3° 3.57 m/s 52% 1009 hPa 2.67 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 26.2° / 31.9° 2.51 m/s 65% 1008 hPa 6.02 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 26.2° / 33° 4.26 m/s 53% 1008 hPa 1.54 mm
CN 30/06 mưa nhẹ 26.9° / 33.6° 4.93 m/s 53% 1008 hPa 1.48 mm

Chất lượng không khí tại U Minh - Cà Mau

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

331.25

NH3

3.58

NO

1

NO2

1.96

O3

43.73

PM2.5

4.46

PM10

6

SO2

1.1