Thời tiết U Minh - Cà Mau theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.6 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.54 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.42 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.48 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.56 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.35 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.66

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.77 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.31

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.54 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.36

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.92 m/s
Độ ẩm

50%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.85

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.57 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.54

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.28 m/s
Độ ẩm

42%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.54

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.79 m/s
Độ ẩm

40%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.29

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.98 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.05

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.75 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.68

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.66 m/s
Độ ẩm

41%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.52

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.03 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.48

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.99 m/s
Độ ẩm

54%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.37 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.79 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.96 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.29 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.04 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.65 m/s
Độ ẩm

78%

T6 26/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.11 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.7 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.79 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.81 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.22 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.5 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.46 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.72

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.77 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.61

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.44 m/s
Độ ẩm

62%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.79

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.98 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.48

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.41 m/s
Độ ẩm

44%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.41

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.94 m/s
Độ ẩm

39%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.02

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.52 m/s
Độ ẩm

38%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.66

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.88 m/s
Độ ẩm

44%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.51

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.13 m/s
Độ ẩm

46%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.41 m/s
Độ ẩm

45%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.33

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.93 m/s
Độ ẩm

47%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.28

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.06 m/s
Độ ẩm

53%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.63 m/s
Độ ẩm

60%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.51 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.5 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.41 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.9 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.23 m/s
Độ ẩm

77%

T7 27/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.88 m/s
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa U Minh - Cà Mau trong 12h tới

Thời tiết U Minh

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/18:09

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

37°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1007 hPa

Gió

1.54 m/s

Điểm ngưng

21°

Tầm nhìn

10 km

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
6:09 pm