Dự báo Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

32.2°

Cảm giác như 36°
bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

26.4°

Nhiệt độ thấp nhất

35.1°

Nhiệt độ cao nhất

58%

Độ ẩm

4.38 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23.6°

Điểm ngưng

5.4

UV

1008 hPa

Áp suất

05:40/18:20

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thành Phố Cà Mau - Cà Mau
33.9° / 39°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thành Phố Cà Mau - Cà Mau
26° / 31.4°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thành Phố Cà Mau - Cà Mau
29.1° / 33.8°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Thành Phố Cà Mau - Cà Mau
30.4° / 35.4°

Dự báo thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 am

32.9° / 36.5°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 59 %

bầu trời quang đãng

9:00 am

32.1° / 36.9°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 57 %

bầu trời quang đãng

10:00 am

32.3° / 36.8°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 55 %

bầu trời quang đãng

11:00 am

34° / 37.3°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 53 %

bầu trời quang đãng

12:00 pm

34.9° / 38.1°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 51 %

bầu trời quang đãng

1:00 pm

34.2° / 39.4°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 49 %

bầu trời quang đãng

2:00 pm

35.1° / 39.7°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 48 %

mây rải rác

3:00 pm

34.3° / 38.3°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 50 %

mây cụm

4:00 pm

34° / 37°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 54 %

mây cụm

5:00 pm

32.5° / 36.3°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 61 %

mây cụm

6:00 pm

30.8° / 35°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 70 %

mây cụm

7:00 pm

29.8° / 33.3°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 75 %

mây cụm

8:00 pm

28.5° / 32.4°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

9:00 pm

28.8° / 32.6°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.4° / 31.2°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.6° / 31.7°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

12:00 am

27.7° / 31°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

1:00 am

27.5° / 30.8°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

2:00 am

28° / 30.9°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

3:00 am

28° / 30.9°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

4:00 am

27.3° / 27°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

5:00 am

26.4° / 26.3°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

6:00 am

28° / 27°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

7:00 am

29.7° / 34°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

8:00 am

31.4° / 35.2°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 62 %

mây cụm

9:00 am

32.6° / 36.7°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 53 %

mây cụm

10:00 am

34.2° / 38°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 49 %

mây cụm

11:00 am

34.5° / 38.5°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 47 %

mây cụm

12:00 pm

35.6° / 40°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 47 %

mây rải rác

1:00 pm

34° / 38.8°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 48 %

mây cụm

2:00 pm

34.7° / 38.4°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 50 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.2° / 38°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 52 %

mây đen u ám

4:00 pm

32.2° / 35.8°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.2° / 34.3°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

6:00 pm

29.6° / 33.8°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 67 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.3° / 33°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.6° / 32.5°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

9:00 pm

28.3° / 31.5°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 72 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.5° / 31.3°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

11:00 pm

28° / 31.1°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

12:00 am

28.4° / 31.3°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

1:00 am

28.8° / 31.4°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 76 %

mây đen u ám

2:00 am

27° / 30.4°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

3:00 am

27.5° / 30.7°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

4:00 am

27.9° / 30.4°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

5:00 am

28° / 30.3°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

6:00 am

27° / 31.5°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

7:00 am

29° / 32.2°

Thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 28° / 36° 6.25 m/s 51% 1007 hPa 1.33 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 26.9° / 35.9° 6.32 m/s 47% 1007 hPa 0.34 mm
T5 20/06 mưa vừa 26.2° / 32.3° 6.27 m/s 56% 1008 hPa 8.86 mm
T6 21/06 mưa vừa 25.9° / 27.3° 5.9 m/s 83% 1007 hPa 25.34 mm
T7 22/06 mưa vừa 24.9° / 26.3° 5.17 m/s 92% 1007 hPa 32.42 mm
CN 23/06 mưa vừa 25.3° / 27.2° 6.37 m/s 91% 1007 hPa 33.14 mm

Chất lượng không khí tại Thành Phố Cà Mau - Cà Mau

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

247.9

NH3

3.22

NO

0.52

NO2

2.08

O3

30.5

PM2.5

2.08

PM10

2.69

SO2

0.63