Dự báo thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
3.46 m/s
Độ ẩm

63%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/31°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
5.7 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

31°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
6.59 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
7.12 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
7.12 m/s
Độ ẩm

73%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
5.69 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
4.85 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
4.54 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
5.42 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:38 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
7.12 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
7.19 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
9.26 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
10.82 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn

6:17 pm

Gió
10.82 m/s
Độ ẩm

80%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
6.82 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
6.34 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
6.5 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn

6:18 pm

Gió
5.64 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:39 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
5.22 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:40 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
5.73 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:40 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
4.98 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:40 am

Mặt trời lặn

6:19 pm

Gió
3.03 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:40 am

Mặt trời lặn

6:20 pm

Gió
3.69 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc

5:40 am

Mặt trời lặn

6:20 pm

Gió
5.01 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc

5:41 am

Mặt trời lặn

6:20 pm

Gió
5.41 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:41 am

Mặt trời lặn

6:20 pm

Gió
6.54 m/s
Độ ẩm

76%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:41 am

Mặt trời lặn

6:20 pm

Gió
7.16 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:41 am

Mặt trời lặn

6:21 pm

Gió
7.92 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:41 am

Mặt trời lặn

6:21 pm

Gió
7.21 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:42 am

Mặt trời lặn

6:21 pm

Gió
6.53 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Cà Mau - Cà Mau 30 ngày tới


Lượng mưa Thành Phố Cà Mau - Cà Mau 30 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Cà Mau

mây đen u ám

32°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

Mặt trời mọc/lặn

05:38/18:14

Nhiệt độ Thấp/Cao

27°

/

37°

Áp suất

1006 hPa

Độ ẩm

65%

wind

Tốc độ Gió

2.27 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

25°

UV

1.5

Bình minh / Hoàng hôn

5:38 am
6:14 pm