Dự báo Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

27°

Cảm giác như 30°
mây đen u ám

mây đen u ám

23.8°

Nhiệt độ thấp nhất

27.6°

Nhiệt độ cao nhất

82.4%

Độ ẩm

2.5 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25°

Điểm ngưng

5.86

UV

1008 hPa

Áp suất

05:39/18:20

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Ô Môn - Cần Thơ

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Ô Môn - Cần Thơ
26.7° / 27.8°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Ô Môn - Cần Thơ
24.9° / 26.1°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Ô Môn - Cần Thơ
24° / 25.3°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Ô Môn - Cần Thơ
26.8° / 26.6°

Dự báo thời tiết Ô Môn - Cần Thơ hôm nay, ngày mai theo giờ

12:00 pm

27.5° / 30.2°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

1:00 pm

28° / 30.7°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

2:00 pm

27.8° / 31.6°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

3:00 pm

27.7° / 31.5°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

4:00 pm

27.2° / 30.6°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

5:00 pm

26.5° / 26.5°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

6:00 pm

26.2° / 27.7°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

7:00 pm

27° / 27.9°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.6° / 27.4°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

9:00 pm

27° / 28°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.9° / 27.4°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.5° / 26.3°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

12:00 am

25.2° / 26.9°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

1:00 am

25.4° / 27°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26.4°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 92 %

mưa vừa

3:00 am

24.1° / 25.5°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 94 %

mưa vừa

4:00 am

24.9° / 25.6°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 96 %

mưa vừa

5:00 am

24.4° / 25.7°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.9° / 26.8°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

7:00 am

26.6° / 27.8°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 90 %

mưa nhẹ

8:00 am

27.5° / 30°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 84 %

mưa vừa

9:00 am

29° / 32.5°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 79 %

mưa vừa

10:00 am

30° / 33.7°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

11:00 am

29.3° / 34.6°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29.6° / 35°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 75 %

mưa vừa

1:00 pm

29.7° / 33.8°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 76 %

mưa vừa

2:00 pm

28.6° / 32.2°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 77 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28.8° / 31.4°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

4:00 pm

27.1° / 29.8°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

5:00 pm

26° / 27°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

6:00 pm

26.5° / 27.9°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

7:00 pm

26.9° / 27.9°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

8:00 pm

27° / 28°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.5° / 26.7°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.9° / 26.1°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 27°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

12:00 am

25.5° / 26.1°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 26.8°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

2:00 am

25.7° / 26°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26.1°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 26.8°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

5:00 am

25.1° / 25.1°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

6:00 am

24.2° / 25.7°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

7:00 am

25.5° / 26.1°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

8:00 am

26.1° / 26.5°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

9:00 am

28.3° / 31.5°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

10:00 am

31° / 34.5°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

11:00 am

31.6° / 36.1°

Thời tiết Ô Môn - Cần Thơ

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Ô Môn - Cần Thơ sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 25° / 27.9° 2.91 m/s 85% 1008 hPa 3.56 mm
T4 26/06 mưa vừa 25° / 29.5° 5.43 m/s 75% 1008 hPa 13.26 mm
T5 27/06 mưa vừa 24.5° / 32.1° 2.7 m/s 59% 1009 hPa 5.76 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 26.1° / 31.1° 3.12 m/s 66% 1008 hPa 7.19 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 25.1° / 33.5° 3.42 m/s 55% 1008 hPa 3.89 mm
CN 30/06 mưa nhẹ 25.1° / 32° 4.16 m/s 56% 1008 hPa 4.35 mm

Chất lượng không khí tại Ô Môn - Cần Thơ

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

401.04

NH3

3.75

NO

0.91

NO2

3.37

O3

53.13

PM2.5

6.26

PM10

8.06

SO2

1.37