Dự báo thời tiết Ô Môn - Cần Thơ 3 ngày tới

Hôm nay

23.8 oC

28.4 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 34°

Thấp/Cao

23.3°

/

28.4°

Độ ẩm

91.4%

Gió

7.37 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26.2°

UV

3.35

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:43

Mặt trời lặn

18:22

T2 15/07

24.2 oC

29.5 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

Thấp/Cao

25°

/

29.7°

Độ ẩm

80%

Gió

7.21 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.8°

UV

3.95

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:43

Mặt trời lặn

18:22

T3 16/07

24 oC

26.7 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Thấp/Cao

23.6°

/

26.5°

Độ ẩm

88.4%

Gió

6.03 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23°

UV

1.58

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

05:44

Mặt trời lặn

18:22

Lượng mưa Ô Môn - Cần Thơ 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Ô Môn - Cần Thơ 3 ngày tới

Thời tiết Ô Môn bây giờ

mưa vừa

28°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/18:22

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm

91%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1007 hPa

Gió

6.27 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

1.32