Dự báo Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

27.7°

Cảm giác như 31°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

23.2°

Nhiệt độ thấp nhất

27°

Nhiệt độ cao nhất

93.9%

Độ ẩm

1.07 m/s

Gió

7.992 km

Tầm nhìn

26.3°

Điểm ngưng

5.97

UV

1006 hPa

Áp suất

05:11/18:43

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Bảo Lâm - Cao Bằng

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Bảo Lâm - Cao Bằng
26.3° / 31.6°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Bảo Lâm - Cao Bằng
23.1° / 25.7°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Bảo Lâm - Cao Bằng
25.6° / 26.9°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Bảo Lâm - Cao Bằng
26.2° / 28°

Dự báo thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng hôm nay, ngày mai theo giờ

12:00 pm

27.4° / 31.5°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 94 %

mưa vừa

1:00 pm

27.8° / 31.3°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27.4° / 31.7°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28° / 30.7°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 95 %

mưa vừa

4:00 pm

26.4° / 26.3°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26.6° / 27.4°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25.5° / 26.6°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24.3° / 26.8°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24.1° / 25°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24.1° / 25.3°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24.8° / 25.9°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24.8° / 25.5°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

12:00 am

24.4° / 25.5°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

1:00 am

24.7° / 25.9°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.4° / 25.9°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.6° / 25.6°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

24.6° / 25.1°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

24.9° / 25.5°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

24.5° / 25.3°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

7:00 am

24.1° / 25.3°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

8:00 am

25.5° / 26.2°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

9:00 am

25.5° / 27°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

10:00 am

25° / 26.9°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

11:00 am

26.3° / 26.8°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28° / 32.9°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 90 %

mưa vừa

1:00 pm

27.6° / 32.4°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 91 %

mưa vừa

2:00 pm

27.8° / 27.4°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 94 %

mưa vừa

3:00 pm

26.4° / 26.6°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 96 %

mưa vừa

4:00 pm

26.4° / 27.1°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 97 %

mưa vừa

5:00 pm

25.1° / 26.1°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25.8° / 26.3°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25.1° / 26°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24.5° / 26.5°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24.9° / 25.8°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24.2° / 26°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24.1° / 25.7°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25.5°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

24.3° / 25°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

24° / 25.4°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.9° / 25.6°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

24.9° / 25.4°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

24.3° / 25.4°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

6:00 am

24.9° / 25.5°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

7:00 am

25.2° / 26.3°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

8:00 am

26.5° / 26.2°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

9:00 am

28.5° / 32.1°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 78 %

mây đen u ám

10:00 am

29.4° / 33.8°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

11:00 am

29° / 34.6°

Thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 24.9° / 27.4° 1.11 m/s 94% 1006 hPa 22.51 mm
T4 26/06 mưa vừa 25° / 28.7° 1.27 m/s 94% 1010 hPa 11.51 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 24.4° / 29.3° 2.14 m/s 75% 1010 hPa 5.63 mm
T6 28/06 mưa nhẹ 23.9° / 30.5° 3.36 m/s 83% 1007 hPa 2.65 mm
T7 29/06 mưa nhẹ 25° / 30.5° 2.19 m/s 94% 1004 hPa 0.94 mm
CN 30/06 mây đen u ám 25.3° / 31° 2.01 m/s 86% 1002 hPa 0 mm

Chất lượng không khí tại Bảo Lâm - Cao Bằng

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

371.2

NH3

0.85

NO

1.02

NO2

3.29

O3

39.27

PM2.5

5.63

PM10

5.52

SO2

1.06