Dự báo thời tiết Bảo Lâm - Cao Bằng 3 ngày tới

Hôm nay

23.4 oC

32 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 38°

Thấp/Cao

23.6°

/

32.1°

Độ ẩm

67.1%

Gió

2.66 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

26°

UV

11.41

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

05:18

Mặt trời lặn

18:42

T2 15/07

23.5 oC

30 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

23.2°

/

30.1°

Độ ẩm

76.4%

Gió

1.97 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.7°

UV

12.04

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

05:18

Mặt trời lặn

18:42

T3 16/07

24 oC

30.7 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

23.9°

/

30.6°

Độ ẩm

82.6%

Gió

1.9 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25.5°

UV

11.12

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

05:19

Mặt trời lặn

18:42

Lượng mưa Bảo Lâm - Cao Bằng 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Bảo Lâm - Cao Bằng 3 ngày tới

Thời tiết Bảo Lâm bây giờ

mưa nhẹ

32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:42

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

66%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1005 hPa

Gió

2.53 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

11.36