Dự báo Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

26°

Cảm giác như 26°
mây đen u ám

mây đen u ám

22.1°

Nhiệt độ thấp nhất

28.3°

Nhiệt độ cao nhất

95.8%

Độ ẩm

1.6 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24.3°

Điểm ngưng

1.74

UV

1006 hPa

Áp suất

05:11/18:32

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Hạ Lang - Cao Bằng

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Hạ Lang - Cao Bằng
27.1° / 32.9°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Hạ Lang - Cao Bằng
23.9° / 25.7°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Hạ Lang - Cao Bằng
23.9° / 24.6°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Hạ Lang - Cao Bằng
25.4° / 27°

Dự báo thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng hôm nay, ngày mai theo giờ

4:00 pm

26° / 26.6°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

5:00 pm

25.2° / 27°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

6:00 pm

25.1° / 26.3°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25° / 26.9°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

8:00 pm

25° / 25°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

9:00 pm

24.3° / 25.8°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

10:00 pm

24.7° / 25.4°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

11:00 pm

24.5° / 26°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

12:00 am

24.6° / 25.8°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

24.1° / 25.1°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.2° / 25.6°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

3:00 am

24.6° / 25.5°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 25.9°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

5:00 am

24.1° / 25.4°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

6:00 am

24.1° / 25.2°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 26.5°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 26°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

9:00 am

25.6° / 26.6°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

10:00 am

27° / 28°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

11:00 am

27° / 27.3°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

12:00 pm

26.5° / 26.2°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

1:00 pm

27.8° / 31.2°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

2:00 pm

27.1° / 31.4°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

3:00 pm

27.2° / 31.1°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

4:00 pm

27.9° / 31.6°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

5:00 pm

27.4° / 31.7°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

6:00 pm

26.5° / 27.5°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

7:00 pm

25.1° / 26°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

8:00 pm

25° / 25.8°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

9:00 pm

24.4° / 25.9°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

10:00 pm

24.7° / 25.8°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

11:00 pm

24° / 25.1°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

12:00 am

24.7° / 26°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25.7°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

2:00 am

24.5° / 25.3°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

3:00 am

24.1° / 25.2°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

4:00 am

24.6° / 25.4°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

5:00 am

24.5° / 25.6°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25.7°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

7:00 am

26.6° / 27.7°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

8:00 am

28.9° / 32.3°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 79 %

mây cụm

9:00 am

30.3° / 35°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 72 %

mây cụm

10:00 am

31.7° / 36.3°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 67 %

mây cụm

11:00 am

33.6° / 39.1°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 60 %

mây cụm

12:00 pm

33.2° / 39.3°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 57 %

mây cụm

1:00 pm

33.1° / 39.8°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 57 %

mây cụm

2:00 pm

34.2° / 40.4°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 54 %

mây rải rác

3:00 pm

34.9° / 41°

Thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng

Điểm sương 54 %

mây thưa

Dự báo thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 23.1° / 28.1° 2.53 m/s 82% 1008 hPa 4.81 mm
CN 26/05 mưa nhẹ 24.6° / 27.5° 1.85 m/s 92% 1006 hPa 0.65 mm
T2 27/05 mây cụm 24.3° / 35° 2.52 m/s 60% 1002 hPa 0 mm
T3 28/05 mưa vừa 25.9° / 34.6° 1.78 m/s 69% 1002 hPa 11.03 mm
T4 29/05 mưa vừa 25.2° / 29.2° 1.55 m/s 87% 1002 hPa 19.96 mm
T5 30/05 mưa vừa 25° / 29.6° 2.07 m/s 88% 1003 hPa 26.23 mm

Chất lượng không khí tại Hạ Lang - Cao Bằng

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

460.73

NH3

0.98

NO

0.08

NO2

1.86

O3

48.92

PM2.5

10.92

PM10

10.81

SO2

0.34