Dự báo thời tiết Hạ Lang - Cao Bằng 3 ngày tới

Hôm nay

24 oC

36 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

Thấp/Cao

24.4°

/

36.6°

Độ ẩm

52.8%

Gió

2.79 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23.3°

UV

12.29

Áp suất

995 hPa

Mặt trời mọc

05:23

Mặt trời lặn

18:39

T6 26/07

24.4 oC

39.4 oC

mưa nhẹ mưa nhẹ

Cảm giác như 45°

Thấp/Cao

24.3°

/

39.3°

Độ ẩm

43.6%

Gió

1.41 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

23°

UV

11.29

Áp suất

996 hPa

Mặt trời mọc

05:23

Mặt trời lặn

18:39

T7 27/07

25.4 oC

38.9 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 45°

Thấp/Cao

25.7°

/

38.7°

Độ ẩm

48.2%

Gió

2.29 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.3°

UV

12.79

Áp suất

998 hPa

Mặt trời mọc

05:24

Mặt trời lặn

18:38

Lượng mưa Hạ Lang - Cao Bằng 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hạ Lang - Cao Bằng 3 ngày tới

Thời tiết Hạ Lang bây giờ

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:39

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

36°

Độ ẩm

86%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

996 hPa

Gió

0.41 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0