Dự báo Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

26.8°

Cảm giác như 27°
mưa nhẹ

mưa nhẹ

23.3°

Nhiệt độ thấp nhất

26.2°

Nhiệt độ cao nhất

98.2%

Độ ẩm

0.5 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25.5°

Điểm ngưng

1.1

UV

1004 hPa

Áp suất

05:10/18:41

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Thạch An - Cao Bằng

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thạch An - Cao Bằng
25.4° / 27.5°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thạch An - Cao Bằng
24° / 25°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thạch An - Cao Bằng
25.5° / 26.2°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Thạch An - Cao Bằng
26.6° / 27.6°

Dự báo thời tiết Thạch An - Cao Bằng hôm nay, ngày mai theo giờ

9:00 am

26.6° / 28°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 99 %

mưa nhẹ

10:00 am

26° / 27°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

11:00 am

27° / 27.6°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26.9° / 27.8°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27° / 27°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26.5° / 27.4°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26.3° / 27.5°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26.3° / 27.4°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

5:00 pm

26.9° / 28°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

6:00 pm

25.7° / 26.6°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

7:00 pm

26° / 26.2°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

8:00 pm

24.3° / 25.4°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

9:00 pm

24.3° / 25.2°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

10:00 pm

24° / 25.2°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 25.8°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

12:00 am

24.7° / 25.9°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

1:00 am

24.3° / 25.9°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 95 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.8° / 26°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

3:00 am

24.3° / 25.2°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

4:00 am

24.3° / 25.3°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

5:00 am

24.5° / 25.6°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25.9°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

7:00 am

25.3° / 26.8°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

8:00 am

27.6° / 27°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

9:00 am

26° / 26.5°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

10:00 am

26.1° / 27°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

11:00 am

27.6° / 32.5°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28.8° / 33.4°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 89 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29.1° / 36.8°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30.9° / 37.5°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29.5° / 36.1°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28.3° / 34.7°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28.6° / 33°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

6:00 pm

27.3° / 32.8°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

7:00 pm

26.4° / 26.8°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.1° / 26.6°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.7° / 27.7°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.6° / 27°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.8° / 27.6°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

12:00 am

26.6° / 27.3°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

1:00 am

26.3° / 27°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

3:00 am

25.3° / 26.7°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

4:00 am

25.6° / 26.5°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

5:00 am

26° / 26.7°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

6:00 am

25.6° / 26.6°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

7:00 am

26.6° / 26.6°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 95 %

mây đen u ám

8:00 am

27.1° / 27.6°

Thời tiết Thạch An - Cao Bằng

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Thạch An - Cao Bằng sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 24.5° / 26.1° 0.98 m/s 97% 1004 hPa 17.6 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 24.7° / 30.3° 2.26 m/s 92% 1003 hPa 5.38 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 25.3° / 33.4° 2.64 m/s 69% 1002 hPa 0.42 mm
T6 21/06 mưa vừa 25.2° / 30.4° 2.78 m/s 84% 1003 hPa 8.34 mm
T7 22/06 mưa vừa 25.3° / 31.2° 2.95 m/s 78% 1004 hPa 12.55 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 24.4° / 31.5° 2.1 m/s 69% 1004 hPa 1.86 mm

Chất lượng không khí tại Thạch An - Cao Bằng

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

514.23

NH3

2.74

NO

0.85

NO2

6.7

O3

22.39

PM2.5

21.48

PM10

22.88

SO2

2.36