Dự báo thời tiết Thạch An - Cao Bằng 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  10.11 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.9°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.4°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.54 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:34
T5 30/05
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.3°/28.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  19.14 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.8°/22.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/23.3°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  2.98 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:35
T6 31/05
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 24°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  21.9°/27.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67.7%
 • Lượng mưa
  4.45 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  24.1°/24.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  21.8°/27.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.92 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:35
T7 01/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35%
 • Lượng mưa
  1.38 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.8°/26.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.3°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.34 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:35
CN 02/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.4°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  17.38 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.9°/25.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.5 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:36
T2 03/06
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  13.88 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.7°/25.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.3°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.88 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:36
T3 04/06
mưa cường độ nặng
25°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.8°/26.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  37.85 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  25.9°/23.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.2°/25.2°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.59 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:37

Lượng mưa Thạch An - Cao Bằng 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thạch An - Cao Bằng 7 ngày tới

Thời tiết Thạch An bây giờ

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:10/18:34

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.12 m/s

Điểm ngưng

24°

UV

0