Dự báo Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

29.6°

Cảm giác như 35°
mây đen u ám

mây đen u ám

24.6°

Nhiệt độ thấp nhất

32.7°

Nhiệt độ cao nhất

75.6%

Độ ẩm

2.15 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

25.2°

Điểm ngưng

5.43

UV

1006 hPa

Áp suất

05:11/18:42

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Trùng Khánh - Cao Bằng

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Trùng Khánh - Cao Bằng
29.3° / 37°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Trùng Khánh - Cao Bằng
25.2° / 26.1°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Trùng Khánh - Cao Bằng
26.9° / 27.3°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Trùng Khánh - Cao Bằng
31.8° / 38.8°

Dự báo thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 am

29.3° / 35.5°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

9:00 am

29.5° / 35.6°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

10:00 am

30.4° / 35.4°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 74 %

mây đen u ám

11:00 am

30.6° / 36.7°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

12:00 pm

32° / 37.3°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

1:00 pm

31.6° / 37.7°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

2:00 pm

32.1° / 39.5°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

3:00 pm

33° / 39.3°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

4:00 pm

32.5° / 39°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.9° / 38.3°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

6:00 pm

29.5° / 35.5°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

7:00 pm

28.4° / 32.5°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

8:00 pm

28° / 31°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

9:00 pm

27.5° / 30.5°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 89 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.1° / 27°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

11:00 pm

27° / 26.7°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 92 %

mây đen u ám

12:00 am

26.1° / 28°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 93 %

mây đen u ám

1:00 am

25.8° / 27.4°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

2:00 am

25.2° / 26.7°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 96 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26.8°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 97 %

mây đen u ám

4:00 am

24.5° / 26.9°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

5:00 am

24.7° / 25.3°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

6:00 am

25.8° / 26.5°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 94 %

mây đen u ám

7:00 am

28° / 28°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

8:00 am

29.5° / 33.5°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

9:00 am

30.2° / 36.4°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

10:00 am

32.3° / 38.5°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

11:00 am

33.8° / 39.6°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

12:00 pm

33° / 41°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

1:00 pm

34.4° / 41°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

2:00 pm

34.7° / 40.8°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 55 %

mây đen u ám

3:00 pm

33.3° / 40.8°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

4:00 pm

32.3° / 39°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.4° / 37.2°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28.4° / 34.1°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 91 %

mưa vừa

7:00 pm

26° / 26.4°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 95 %

mưa vừa

8:00 pm

26.3° / 27.6°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 96 %

mưa vừa

9:00 pm

25.9° / 27.4°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 97 %

mưa vừa

10:00 pm

25.9° / 27.4°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 96 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26° / 26.7°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

12:00 am

26° / 26.8°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mưa vừa

1:00 am

25.5° / 26.3°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mưa vừa

2:00 am

25.3° / 26.2°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

3:00 am

25.1° / 26.3°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

4:00 am

25.4° / 26.6°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mưa nhẹ

5:00 am

25.4° / 26.6°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 98 %

mây đen u ám

6:00 am

25.9° / 26.5°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 97 %

mưa nhẹ

7:00 am

26.2° / 26°

Thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng

Điểm sương 94 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mây đen u ám 25.3° / 32.1° 3.26 m/s 73% 1005 hPa 0 mm
CN 23/06 mưa vừa 24.9° / 34.7° 2.39 m/s 61% 1005 hPa 7.91 mm
T2 24/06 mưa vừa 25.6° / 29.6° 2.66 m/s 91% 1005 hPa 23.42 mm
T3 25/06 mưa vừa 24.8° / 28.2° 1.86 m/s 90% 1006 hPa 26.38 mm
T4 26/06 mưa vừa 24.4° / 29.4° 2.35 m/s 77% 1009 hPa 17.85 mm
T5 27/06 mưa vừa 23.8° / 30° 3.04 m/s 80% 1008 hPa 16.94 mm

Chất lượng không khí tại Trùng Khánh - Cao Bằng

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

384.05

NH3

1.86

NO

0.89

NO2

6.06

O3

18.35

PM2.5

10.66

PM10

12.36

SO2

1.44