Dự báo thời tiết Trùng Khánh - Cao Bằng 7 ngày tới

Hôm nay
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23°/35.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  40.2%
 • Lượng mưa
  0.93 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.2°/27.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.3°/32.4°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.34 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:33
T3 28/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.6°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90%
 • Lượng mưa
  9.11 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.4°/26.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.3°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  2.43 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:34
T4 29/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.6°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71.4%
 • Lượng mưa
  6.91 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  30°/26.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.57 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:34
T5 30/05
mưa cường độ nặng
29°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.1°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  39.09 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29°/25.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.9 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:35
T6 31/05
mưa cường độ nặng
25°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.3°/25.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  99.66 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26°/23.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25°/24.9°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.54 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:35
T7 01/06
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.8°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.8%
 • Lượng mưa
  7.75 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27.7°/24.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.8°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.03 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:35
CN 02/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.8°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  7.22 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29°/24.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.7°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.78 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:36

Lượng mưa Trùng Khánh - Cao Bằng 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Trùng Khánh - Cao Bằng 7 ngày tới

Thời tiết Trùng Khánh bây giờ

mây rải rác

24°

mây rải rác

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:10/18:33

Thấp/Cao

23°

/

35°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.54 m/s

Điểm ngưng

23°

UV

0