Dự báo thời tiết Thành Phố Cao Bằng - Cao Bằng 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
2.2 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:33 pm

Gió
2.35 m/s
Độ ẩm

68%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
1.69 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:34 pm

Gió
2.57 m/s
Độ ẩm

97%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
2.1 m/s
Độ ẩm

98%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
1.54 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:35 pm

Gió
1.92 m/s
Độ ẩm

97%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
1.73 m/s
Độ ẩm

97%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:36 pm

Gió
1.57 m/s
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.06 m/s
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.51 m/s
Độ ẩm

98%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:37 pm

Gió
2.3 m/s
Độ ẩm

97%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
1.8 m/s
Độ ẩm

97%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:38 pm

Gió
2.39 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
2.39 m/s
Độ ẩm

97%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
1.79 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:39 pm

Gió
1.52 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
1 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
1.45 m/s
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:09 am

Mặt trời lặn

6:40 pm

Gió
1.91 m/s
Độ ẩm

98%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
1.91 m/s
Độ ẩm

96%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
1.71 m/s
Độ ẩm

91%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.08 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:41 pm

Gió
2.28 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.84 m/s
Độ ẩm

93%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:10 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.79 m/s
Độ ẩm

89%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.63 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.82 m/s
Độ ẩm

92%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:42 pm

Gió
1.75 m/s
Độ ẩm

90%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc

5:11 am

Mặt trời lặn

6:43 pm

Gió
2.1 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Cao Bằng - Cao Bằng 30 ngày tới


Lượng mưa Thành Phố Cao Bằng - Cao Bằng 30 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Cao Bằng

mưa vừa

31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

Mặt trời mọc/lặn

05:11/18:33

Nhiệt độ Thấp/Cao

24°

/

31°

Áp suất

1003 hPa

Độ ẩm

66%

wind

Tốc độ Gió

2.96 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

24°

UV

8.12

Bình minh / Hoàng hôn

5:11 am
6:33 pm