Dự báo thời tiết Thành Phố Cao Bằng - Cao Bằng 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.1°/28.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  13.88 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26°/26.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.2°/28.7°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.62 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:34
T4 29/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.1°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  10.31 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.4°/26.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.2°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.54 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:34
T5 30/05
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23°/28.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  19.34 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28.6°/22.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/23.3°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  2.98 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:35
T6 31/05
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 24°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  21.7°/27.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67.9%
 • Lượng mưa
  4.85 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  24.9°/24.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  21.3°/27.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.92 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:35
T7 01/06
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.9°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.7%
 • Lượng mưa
  1.08 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.3°/26.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.3°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.34 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:35
CN 02/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.5°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  17.08 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.1°/25.4°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.3°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.5 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:36
T2 03/06
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.9°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  12.98 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.5°/25.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.6°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.88 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:36

Lượng mưa Thành Phố Cao Bằng - Cao Bằng 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Cao Bằng - Cao Bằng 7 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Cao Bằng bây giờ

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:10/18:34

Thấp/Cao

25°

/

28°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.93 m/s

Điểm ngưng

25°

UV

0