Dự báo thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng 3 ngày tới

Hôm nay

25.8 oC

31.8 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 37°

Thấp/Cao

25.1°

/

31.8°

Độ ẩm

68.3%

Gió

5.43 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.6°

UV

12.73

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:24

Mặt trời lặn

18:21

T2 22/07

26 oC

31.8 oC

mưa vừa mưa vừa

Cảm giác như 38°

Thấp/Cao

25.2°

/

31.5°

Độ ẩm

68%

Gió

4.47 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

25°

UV

8.77

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:21

T3 23/07

26.8 oC

30.8 oC

mây đen u ám mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Thấp/Cao

26.3°

/

30.4°

Độ ẩm

75.1%

Gió

4.36 m/s

Tầm nhìn

0 km

Điểm ngưng

24.5°

UV

11.98

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc

05:25

Mặt trời lặn

18:21

Lượng mưa Hoàng Sa - Đà Nẵng 3 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hoàng Sa - Đà Nẵng 3 ngày tới

Thời tiết Hoàng Sa bây giờ

mưa vừa

28°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:21

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

31°

Độ ẩm

89%

Tầm nhìn

10 km

Áp suất

1005 hPa

Gió

1.03 m/s

Điểm ngưng

26°

UV

0