Dự báo Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

34°

Cảm giác như 38°
mây thưa

mây thưa

27.8°

Nhiệt độ thấp nhất

35°

Nhiệt độ cao nhất

55.5%

Độ ẩm

1.54 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

23.9°

Điểm ngưng

3.09

UV

1005 hPa

Áp suất

05:15/18:20

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Hoàng Sa - Đà Nẵng

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Hoàng Sa - Đà Nẵng
33.3° / 39.4°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Hoàng Sa - Đà Nẵng
27.5° / 34°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Hoàng Sa - Đà Nẵng
30.3° / 34.4°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Hoàng Sa - Đà Nẵng
31.5° / 38°

Dự báo thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng hôm nay, ngày mai theo giờ

8:00 am

33.3° / 38.5°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 55 %

mây thưa

9:00 am

33.7° / 38.9°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 56 %

mây rải rác

10:00 am

33.1° / 38.6°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 55 %

mây cụm

11:00 am

34° / 40°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 53 %

mây cụm

12:00 pm

35° / 41°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 57 %

mây cụm

1:00 pm

32.6° / 39.1°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

2:00 pm

32.5° / 39.6°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

3:00 pm

32.7° / 39°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 70 %

mây đen u ám

4:00 pm

31.4° / 38.5°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.6° / 38.1°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

6:00 pm

30.2° / 37.8°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.5° / 36°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

8:00 pm

29.3° / 35.6°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

9:00 pm

29.9° / 35.6°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

10:00 pm

29.4° / 34.1°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 82 %

mưa nhẹ

11:00 pm

28.5° / 33.5°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

12:00 am

29° / 32.2°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

1:00 am

28.9° / 32°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

2:00 am

29° / 31.5°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

3:00 am

27.3° / 31.6°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

4:00 am

27.8° / 31.2°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

5:00 am

27.8° / 30°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

6:00 am

28.6° / 31°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 77 %

mây đen u ám

7:00 am

29.8° / 33.8°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

8:00 am

32.4° / 37°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

9:00 am

33.7° / 39.9°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

10:00 am

33.6° / 38.1°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 57 %

mây đen u ám

11:00 am

33° / 38.5°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 59 %

mây đen u ám

12:00 pm

32° / 38°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

1:00 pm

32.2° / 39.9°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 62 %

mây đen u ám

2:00 pm

32.1° / 40°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 65 %

mây đen u ám

3:00 pm

31.2° / 38.8°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

4:00 pm

31.8° / 38.1°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.1° / 38.1°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 73 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.6° / 39°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

7:00 pm

30.8° / 37.2°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

8:00 pm

30° / 36°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

9:00 pm

29.6° / 34.5°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 82 %

mây cụm

10:00 pm

29.5° / 34.9°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

11:00 pm

28.1° / 33.8°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

12:00 am

28.9° / 33°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

1:00 am

27.9° / 31.5°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

2:00 am

27.5° / 30.3°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

3:00 am

28° / 30.3°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

4:00 am

27.5° / 27.7°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

5:00 am

26.8° / 26.5°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 84 %

mưa nhẹ

6:00 am

27.2° / 30.8°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

7:00 am

28.1° / 32.1°

Thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Hoàng Sa - Đà Nẵng sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 28.1° / 34.1° 5.65 m/s 53% 1004 hPa 0.9 mm
T4 19/06 mưa nhẹ 27.6° / 33.8° 5.45 m/s 59% 1004 hPa 0.84 mm
T5 20/06 mưa nhẹ 26.2° / 33.9° 5.02 m/s 61% 1004 hPa 2.98 mm
T6 21/06 mưa nhẹ 28.5° / 32.1° 5.67 m/s 63% 1004 hPa 2.73 mm
T7 22/06 mưa nhẹ 26.8° / 31.5° 5.47 m/s 66% 1003 hPa 0.6 mm
CN 23/06 mưa nhẹ 27.5° / 31.2° 6.23 m/s 69% 1003 hPa 4.76 mm

Chất lượng không khí tại Hoàng Sa - Đà Nẵng

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

467.3

NH3

5.6

NO

1.84

NO2

6.36

O3

46.38

PM2.5

6.21

PM10

7.94

SO2

2.88