Dự báo Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

33.9°

Cảm giác như 40°
mây thưa

mây thưa

25.8°

Nhiệt độ thấp nhất

33.9°

Nhiệt độ cao nhất

66.1%

Độ ẩm

5.66 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

26.5°

Điểm ngưng

4.88

UV

1006 hPa

Áp suất

05:15/18:13

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Liên Chiểu - Đà Nẵng

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Liên Chiểu - Đà Nẵng
30.2° / 39°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Liên Chiểu - Đà Nẵng
26° / 30°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Liên Chiểu - Đà Nẵng
26.8° / 26.5°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Liên Chiểu - Đà Nẵng
32.1° / 39°

Dự báo thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng hôm nay, ngày mai theo giờ

2:00 pm

33° / 39.5°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 68 %

mây rải rác

3:00 pm

33.3° / 40.8°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 66 %

mây thưa

4:00 pm

32.6° / 39.2°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 68 %

mây rải rác

5:00 pm

32.3° / 39.8°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 71 %

mây rải rác

6:00 pm

30.8° / 37.5°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 75 %

mưa nhẹ

7:00 pm

29.2° / 35.1°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

8:00 pm

29° / 32°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

9:00 pm

29° / 31°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

10:00 pm

27.9° / 31.8°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.6° / 30.9°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

12:00 am

27.9° / 27.8°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

1:00 am

26.3° / 27°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

2:00 am

26.7° / 26.2°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

3:00 am

26.4° / 28°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

4:00 am

26.1° / 27°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 81 %

mây đen u ám

5:00 am

26.9° / 27.2°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

6:00 am

26.6° / 26.7°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 79 %

mây đen u ám

7:00 am

27.2° / 30.1°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

8:00 am

29° / 33.8°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 69 %

mây đen u ám

9:00 am

30.8° / 34.6°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

10:00 am

31.6° / 35.8°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

11:00 am

30.3° / 35.5°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 66 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30° / 34.7°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 68 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30.7° / 35.4°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 67 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30.1° / 35.9°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 70 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30.1° / 36°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 71 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30.3° / 35.6°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.6° / 36.2°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 78 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29.1° / 34.2°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 81 %

mưa nhẹ

7:00 pm

28.8° / 33.3°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

8:00 pm

28° / 32.5°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

9:00 pm

29° / 32.7°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

10:00 pm

27.7° / 32°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.9° / 31.1°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

12:00 am

27.1° / 30.3°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

1:00 am

27.8° / 30.8°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

2:00 am

27.7° / 30.7°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

3:00 am

27° / 30.8°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

4:00 am

27.1° / 30.2°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

5:00 am

27.4° / 29.3°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 83 %

mây đen u ám

6:00 am

27.1° / 30.2°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 80 %

mây đen u ám

7:00 am

28.6° / 32.5°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 75 %

mây đen u ám

8:00 am

30.3° / 34.5°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 68 %

mây đen u ám

9:00 am

33° / 37.5°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 63 %

mây đen u ám

10:00 am

33° / 38.9°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 61 %

mây đen u ám

11:00 am

33.4° / 39.7°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 60 %

mây đen u ám

12:00 pm

32.2° / 38.9°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 64 %

mây đen u ám

1:00 pm

31.6° / 37.5°

Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng

Điểm sương 71 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa nhẹ 26.8° / 33° 6.18 m/s 72% 1008 hPa 0.86 mm
CN 26/05 mưa nhẹ 26° / 31.8° 4.68 m/s 66% 1008 hPa 2.47 mm
T2 27/05 mây đen u ám 27.3° / 33.7° 5.5 m/s 60% 1004 hPa 0 mm
T3 28/05 mưa nhẹ 27.9° / 30° 3.29 m/s 76% 1004 hPa 1.16 mm
T4 29/05 mưa nhẹ 28.1° / 31.6° 3.64 m/s 74% 1005 hPa 0.34 mm
T5 30/05 mưa nhẹ 27.4° / 30.6° 3.97 m/s 68% 1004 hPa 0.56 mm

Chất lượng không khí tại Liên Chiểu - Đà Nẵng

Tốt

Ở mức độ này, chất lượng không khí được coi là đạt yêu cầu và ô nhiễm không khí gây ra ít hoặc không có rủi ro. Danh mục này không có liên quan đến sức khỏe. Mọi người có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời của mình một cách bình thường

CO

330.65

NH3

1.17

NO

0.33

NO2

2.21

O3

59.35

PM2.5

6.04

PM10

8.15

SO2

1.55