Thời tiết Liên Chiểu - Đà Nẵng theo giờ

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.73

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.28 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.5

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.46 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.23

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.18 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.24

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.13 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.36

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.11 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.98

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.78 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.66

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.84 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.29

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.91 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.21

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.52 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.74

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.56 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.42

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.27 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.3 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.53 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.99 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.11 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.39 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.48 m/s
Độ ẩm

90%

T2 15/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.11 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.91 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.63 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.65 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.78 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.76 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.75 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.56

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.57 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.35

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.96 m/s
Độ ẩm

74%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.83

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.65 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.04

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.4 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.52

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.93 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.1

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
7.23 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.78

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
7.59 m/s
Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.16

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
7.9 m/s
Độ ẩm

66%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.13

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
8.19 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.72

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
8.04 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.4

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.41 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.65 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.72 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.27 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
5.27 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.94 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.89 m/s
Độ ẩm

90%

T3 16/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.1 m/s
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.04 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.53 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.61 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.6 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.52 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.73 m/s
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Liên Chiểu - Đà Nẵng trong 12h tới

Thời tiết Liên Chiểu

mây thưa

26°

mây thưa

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/18:01

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

30°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Gió

0 m/s

Điểm ngưng

24°

Tầm nhìn

6 km

UV

0.73

Bình minh / Hoàng hôn

5:32 am
6:01 pm