Dự báo Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

34.8°

Cảm giác như 40°
mây thưa

mây thưa

26.7°

Nhiệt độ thấp nhất

34.6°

Nhiệt độ cao nhất

55.4%

Độ ẩm

0.51 m/s

Gió

10 km

Tầm nhìn

24.6°

Điểm ngưng

8.77

UV

1003 hPa

Áp suất

05:16/18:21

Mặt trời mọc/lặn

Nhiệt độ Sơn Trà - Đà Nẵng

Ban Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Sơn Trà - Đà Nẵng
32° / 40°
Ban Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Sơn Trà - Đà Nẵng
28° / 32.6°
Buổi Sáng
Nhiệt độ sáng tại Sơn Trà - Đà Nẵng
27° / 27.5°
Buổi Chiều
Nhiệt độ đêm tại Sơn Trà - Đà Nẵng
31.9° / 38.9°

Dự báo thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng hôm nay, ngày mai theo giờ

10:00 am

34.4° / 40.2°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 55 %

mây thưa

11:00 am

33.5° / 40.7°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 57 %

mây rải rác

12:00 pm

33.4° / 40°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 59 %

mây rải rác

1:00 pm

33.4° / 39.1°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 61 %

mây cụm

2:00 pm

32.9° / 39°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 64 %

mây rải rác

3:00 pm

31.6° / 39°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 67 %

mây cụm

4:00 pm

31.7° / 38.1°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 69 %

mây rải rác

5:00 pm

31.5° / 38.5°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 72 %

mưa nhẹ

6:00 pm

30.8° / 37.8°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 75 %

mây rải rác

7:00 pm

29.2° / 36.4°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

8:00 pm

29° / 34.9°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 84 %

mưa vừa

9:00 pm

28.5° / 33.1°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27.5° / 32.1°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 87 %

mưa vừa

11:00 pm

28.8° / 32.1°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

12:00 am

27.6° / 32.5°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

1:00 am

27.3° / 32°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 86 %

mưa nhẹ

2:00 am

27° / 31.1°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

3:00 am

27° / 31°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 85 %

mưa nhẹ

4:00 am

27.9° / 30.1°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

5:00 am

27° / 30.5°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 85 %

mây đen u ám

6:00 am

27.5° / 31.7°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

7:00 am

28.8° / 32.3°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 82 %

mây đen u ám

8:00 am

29.5° / 33.6°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

9:00 am

29.3° / 33.6°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 76 %

mưa nhẹ

10:00 am

29.3° / 34.5°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 74 %

mưa nhẹ

11:00 am

29.3° / 34.9°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29.8° / 35°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 73 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29.5° / 34.6°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 79 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 33.6°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28.9° / 32.8°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 80 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27.6° / 31°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 83 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26° / 26.4°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 89 %

mưa vừa

6:00 pm

26° / 26°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 91 %

mưa vừa

7:00 pm

26.7° / 26°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26.1° / 27.3°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 93 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.2° / 27.5°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 92 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26.1° / 26.1°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 91 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.1° / 26.2°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 90 %

mây đen u ám

12:00 am

26.8° / 27.4°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

1:00 am

26.2° / 27.1°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

2:00 am

27° / 27°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 88 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.4° / 26.2°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

4:00 am

27° / 27.6°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 86 %

mây đen u ám

5:00 am

27° / 27.2°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 87 %

mây đen u ám

6:00 am

26.5° / 27.6°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

7:00 am

26.7° / 27.7°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

8:00 am

26.6° / 27.7°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 88 %

mây đen u ám

9:00 am

27.2° / 29.8°

Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng

Điểm sương 84 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng sắp tới

Ngày Thời tiết Nhiệt độ Tốc độ Gió Độ ẩm Áp suất Lượng mưa
Hôm nay mưa vừa 27.8° / 35° 5.79 m/s 57% 1003 hPa 4.38 mm
CN 23/06 mưa vừa 26.8° / 29.2° 5.8 m/s 73% 1003 hPa 9.67 mm
T2 24/06 mưa nhẹ 26.9° / 29.9° 4.88 m/s 83% 1004 hPa 0.33 mm
T3 25/06 mưa nhẹ 27.9° / 28.4° 2.66 m/s 75% 1005 hPa 1.28 mm
T4 26/06 mưa vừa 26° / 29.2° 4.07 m/s 68% 1004 hPa 16.74 mm
T5 27/06 mưa nhẹ 26° / 27.4° 4.26 m/s 86% 1005 hPa 4.59 mm

Chất lượng không khí tại Sơn Trà - Đà Nẵng

Khá

Điều này có nghĩa là chất lượng không khí chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất ô nhiễm có thể khơi dậy mối quan tâm về sức khỏe khiêm tốn đối với một số hạn chế những người quá mẫn cảm. Ví dụ, những người rất nhạy cảm với ozone có thể gặp các triệu chứng hô hấp như khó thở nhẹ. Chỉ có rất ít người quá mẫn cảm được khuyến cáo giảm các hoạt động ngoài trời

CO

481.05

NH3

3.87

NO

0.33

NO2

4.57

O3

74.07

PM2.5

15.24

PM10

17.08

SO2

3.05