Thời tiết Sơn Trà - Đà Nẵng theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.71

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
7.02 m/s
Độ ẩm

58%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.29

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
7.39 m/s
Độ ẩm

55%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.58

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
7.63 m/s
Độ ẩm

59%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.48

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.02 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.33

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.64 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.84 m/s
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.68 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.95 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.61 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.1 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.57 m/s
Độ ẩm

82%

T5 18/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.22 m/s
Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.84 m/s
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.72 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.8 m/s
Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.32 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.75 m/s
Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.65 m/s
Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.5

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.29 m/s
Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.03

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.11 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.49

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.62 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.2

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.12 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.78

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.1 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.34

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.86 m/s
Độ ẩm

68%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

4.372 km

UV

9.12

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
6.27 m/s
Độ ẩm

70%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.34

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
7.08 m/s
Độ ẩm

73%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.66

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.08 m/s
Độ ẩm

75%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.22

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.07 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.29

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
7 m/s
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
7.99 m/s
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
7.97 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.32 m/s
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.74 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.43 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.34 m/s
Độ ẩm

89%

T6 19/04
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.61 m/s
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.78 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.16 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.12 m/s
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.74 m/s
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.5 m/s
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.24 m/s
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.76

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.6 m/s
Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.35

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.11 m/s
Độ ẩm

69%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.91

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.39 m/s
Độ ẩm

63%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.75

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.25 m/s
Độ ẩm

64%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.27

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.87 m/s
Độ ẩm

65%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

4.412 km

UV

10.91

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
8.09 m/s
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sơn Trà - Đà Nẵng trong 12h tới

Thời tiết Sơn Trà

mây thưa

33°

mây thưa

Cảm giác như 38°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:30/18:02

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

33°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1007 hPa

Gió

6.17 m/s

Điểm ngưng

23°

Tầm nhìn

10 km

UV

6.29

Bình minh / Hoàng hôn

5:30 am
6:02 pm