Dự báo thời tiết Đắk Lắk 30 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
2.86 m/s
Độ ẩm

47%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
2.34 m/s
Độ ẩm

60%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:09 pm

Gió
2.02 m/s
Độ ẩm

58%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
2.02 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
1.83 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:10 pm

Gió
2.49 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
2.72 m/s
Độ ẩm

61%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
2.79 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:11 pm

Gió
3.16 m/s
Độ ẩm

54%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
3.24 m/s
Độ ẩm

67%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
3.27 m/s
Độ ẩm

70%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
3.7 m/s
Độ ẩm

75%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:20 am

Mặt trời lặn

6:12 pm

Gió
3.35 m/s
Độ ẩm

94%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
3.18 m/s
Độ ẩm

82%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
3.33 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
3.33 m/s
Độ ẩm

62%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:13 pm

Gió
3.06 m/s
Độ ẩm

62%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
3.28 m/s
Độ ẩm

77%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
2.23 m/s
Độ ẩm

79%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:21 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
2.12 m/s
Độ ẩm

72%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:14 pm

Gió
2.45 m/s
Độ ẩm

65%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
3.21 m/s
Độ ẩm

74%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
3.15 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
3.07 m/s
Độ ẩm

81%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc

5:22 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
2.95 m/s
Độ ẩm

83%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:15 pm

Gió
3.07 m/s
Độ ẩm

84%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
2.83 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
2.15 m/s
Độ ẩm

78%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:23 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
1.72 m/s
Độ ẩm

69%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc

5:24 am

Mặt trời lặn

6:16 pm

Gió
1.6 m/s
Độ ẩm

71%

Điểm ngưng

UV

0

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đắk Lắk 30 ngày tới


Lượng mưa Đắk Lắk 30 ngày tới

Thời tiết Đắk Lắk

mưa nhẹ

23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

Mặt trời mọc/lặn

05:20/18:09

Nhiệt độ Thấp/Cao

23°

/

28°

Áp suất

1008 hPa

Độ ẩm

92%

wind

Tốc độ Gió

0.99 m/s

Tầm nhìn xa

10 km

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:20 am
6:09 pm