Dự báo thời tiết Đắk Lắk 7 ngày tới

Hôm nay
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22.7°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.6%
 • Lượng mưa
  7.94 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  27°/22.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.1°/28.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.48 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:06
T4 22/05
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  21.2°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85.7%
 • Lượng mưa
  10.77 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.3°/24°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  21°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.29 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:21/18:07
T5 23/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  21.1°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.8%
 • Lượng mưa
  6.06 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.4°/23.1°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  21.2°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.48 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:07
T6 24/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.3%
 • Lượng mưa
  15.42 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.3°/22.8°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22.4°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.99 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:07
T7 25/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.4%
 • Lượng mưa
  4.66 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.1°/22.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  21.4°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.6 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:08
CN 26/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85.1%
 • Lượng mưa
  2.09 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.4°/24.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.12 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:08
T2 27/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  23.4°/34.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27.5%
 • Lượng mưa
  0.62 mm
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.8°/26.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  23.9°/34.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.41 m/s
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:20/18:08

Lượng mưa Đắk Lắk 7 ngày tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đắk Lắk 7 ngày tới

Thời tiết Đắk Lắk bây giờ

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:06

Thấp/Cao

22°

/

29°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.58 m/s

Điểm ngưng

20°

UV

1.92